BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszel Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie
The Types of Investment Offer of the Life Insurance Companies
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 261-272, rys., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe na życie, Fundusze kapitałowe, Fundusze inwestycyjne
Life insurance companies, Capital funds, Investment funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Towarzystwa ubezpieczeń na życie mogą poszerzać ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przez powiązanie ich z ofertą funduszy inwestycyjnych. W artykule przedstawiono przesłanki i sposoby poszerzania oferty inwestycyjnej ubezpieczycieli o fundusze inwestycyjne. Uzupełnienie stanowią przykłady ofert inwestycyjnych towarzystw ubezpieczeń na życie działających na polskim rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)

Life insurance companies can broaden the investment offer by linking their capital investment funds with the offer of the independent investment funds. The article presents the major determinants and the ways of extending the investment offer of the life insurance companies. The issues raised are supported by the examples of the investment offer of the life insurance companies in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń (2011), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html, dostęp dnia 20.02. 2013.
 2. http://www.analizy.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 3. http://www.metlifeamplico.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 4. http://www.polisa-zycie.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 5. http://www.pzu.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 6. Mishra K. (2010), Fundamentals Of Life Insurance: Theories And Applications, PHI Learning Pvt. Ltd., New Delhi.
 7. Møller T., Steffensen M. (2007), Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 666.
 9. Stroiński E. (2003), Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 10. Szczepańska M. (2011), Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn zm.
 12. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu