BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej audytora energetycznego
Compulsory Liability Insurance of the Energy Auditor
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 273-287, bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia obowiązkowe, Odpowiedzialność cywilna, Audyt, Energetyka
Compulsory insurance, Civil liability, Audit, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej dążymy zarówno do oszczędzania zużycia energii, jak i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Aby spełnić tak wyznaczone cele, wprowadza się zalecenia termomodernizacji i audytu energetycznego. W związku z tym konieczne są obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej audytorów energetycznych. W artykule przeanalizowano treść tego ubezpieczenia, ryzyko pracy audytora energetycznego, a także założenia polityki oszczędzania energii. (abstrakt oryginalny)

Following the recommendations of the European Union, we aim to save energy consumption. At the same time we try to reduce carbon emissions. To meet those targets the recommendation of thermo modernization and energy audit were implemented into the business practice. On such background the compulsory civil liability insurance of the energy auditor was introduced. In this paper we analyze the content of this insurance, the risk of auditor work and the energy saving policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Matosiuk M. (2009), Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków. Pytania egzaminacyjne, odpowiedzi i omówienia, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Gąsiorska D. (2008), Audyt energetyczny, "Wspólnota Mieszkaniowa" nr 2.
 3. Inżynier budownictwa uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (2009), "Przegląd Budowlany" nr 11.
 4. Jak uzyskać uprawnienie do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (2008), "Materiały Budowlane" nr 3.
 5. Panek A., Rucińska J. (2009), Wdrażanie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków w różnych krajach UE, "Materiały Budowlane" nr 1.
 6. Płoński W. (1998), Problemy trwałości i termomodernizacji budynków wielkopłytowych, "Przegląd Budowlany" nr 6.
 7. Pogorzelski J.A. (2000), Kilka uwag o termomodernizacji i audytach energetycznych, "Materiały Budowlane" nr 1.
 8. Pogorzelski J., Sarosiek W. (2010), Spodziewane kłopoty z wdrożeniem w Polsce Dyrektyw UE o ograniczeniu zużycia energii i emisji CO2, "Czasopismo Techniczne" nr 2B.
 9. Pogorzelski J., Święcicki A. (2009), Co dalej z wdrażaniem Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej?, "Materiały Budowlane" nr 2.
 10. Robakiewicz M. (2005), Certyfikacja energetyczna budynków, "Materiały Budowlane" nr 1.
 11. Robakiewicz M. (1998), Metodyka audytu energetycznego budynków, "Materiały Budowlane" nr 1.
 12. Robakiewicz M. (2007), Ocena efektów zrealizowanych termomodernizacji, "Materiały Budowlane" nr 1.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej, Dz. U. Nr 210, poz. 1248.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 1998 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiące samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. Nr 201, poz. 1240.
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego, Dz. U. z 1999 r. Nr 46, poz. 459.
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecić wykonanie weryfikacji audytów energetycznych, Dz. U. z 1999 r. Nr 46, poz. 460.
 17. Sarosiek W., Sadowska B., Święcicki A. (2004), Termomodernizacja budynków w północno-wschodniej Polsce w latach 2000-2003, "Materiały Budowlane" nr 2.
 18. Szydło M. (2009), Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot budynki lub lokale, "Rejent" nr 19.
 19. Świadectwa energetyczne - przykłady z innych krajów (2008), "Przegląd Budowlany" nr 13.
 20. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551.
 21. Ustawa z dnia 18 grudnia 1996 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. Nr 152, poz. 1121.
 22. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie termomodernizacji i remontów, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459.
 23. Weber T. (2010), Nowy zawód: audytor efektywności energetycznej, "Przegląd Budowlany" nr 4.
 24. Weber T. (2009), Profesjonalne oprogramowanie do certyfikacji energetycznej, "Energia i Budynek" nr 2.
 25. Żurawski J. (2007), Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na etapie wykonywania audytu energetycznego i projektowania, "Materiały Budowlane" nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu