BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybał Mariusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Reformy systemów emerytalnych
Reforming Pension Systems
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 289-303, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Reforma systemu emerytalnego, Starzenie się społeczeństw, Emerytury
Pension system reform, Ageing of the population, Pensions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci kraje będące członkami UE, OECD i wiele innych staną przed problemem rosnącego starzenia się społeczeństw w wyniku trzech głównych czynników: osiągnięcia wieku emerytalnego przez pokolenie wyżu demograficznego, ciągły wzrost długości życia, malejącego współczynnika dzietności. Dowiedziono, że będzie to niekorzystnie wpływać na stabilność finansową systemów emerytalnych, gdyż liczba emerytów będzie szybko wzrastać, a wielkość populacji w wieku produkcyjnym - maleć. Aby temu przeciwdziałać są przeprowadzone reformy systemów emerytalnych. Niemniej jednak większość dotyczy zmian w publicznym systemie opartym na repartycji. Taki kierunek reform jest łatwiejszy, jednakże jedynie odsuwa w czasie problem braku stabilności. Postulowanym rozwiązaniem, który rozwiązuje problem w długim okresie, jest budowa wielofilarowego systemu emerytalnego, którego integralnym elementem będzie kapitałowa forma finansowania emerytur. Jak dowiedziono, taka konstrukcja systemu emerytalnego obniży ryzyko, jakim obciążony jest system emerytalny, oraz umożliwi osiągnięcie adekwatności emerytur. (abstrakt oryginalny)

This article shows that over the coming decades, the EU, the OECD and many other countries will face a significant acceleration of demographic ageing due to three main factors: the baby-boom generation reaching retirement age, continuing increases in life expectancy, decreased fertility rate. Eventually, all three factors mentioned combine to produce a major financial challenge for pensions systems over the coming decades when the number of pensioners will rapidly increase and the size of the working-age population will diminish. According to the data gathered, to prevent this situation, countries all over the world are reforming their pension systems. Nevertheless, the majority of the pension reforms are dealing with an existing pay-as-you-go defined benefit system, rather than reform of the overall system of pension provision. How- ever, while these minor reforms alleviate some of the fiscal burden, fiscal problems reappear in the long term. To effectively solve the pension system issue on a permanent basis is to move toward multi-pillar system with the fully-funded defined contribution reforms. As a result the risk that pension system bears is lower and adequacy gap is avoided. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adequate and sustainable pensions (2003), Joint report by the Commission and the Council, European Commission [b.m.w.].
 2. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth (1994), The World Bank, Oxford University Press, New York.
 3. Chybalski F. (2012), Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 4. Dybał M. (2010), Istota i rodzaje systemów emerytalnych, w: Ekonomia, t. 18, Olszewski L. (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 5. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
 6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde220, dostęp dnia 10.03.2013.
 7. Góra M. (2003), System emerytalny, PWE, Warszawa.
 8. Guillermo A.E. (2009), Ageing and fully-funded pensions, Presentation prepared for the International Symposium on Business Responses to the Demographic Challenge, 28th and 29th April 2009, Geneva.
 9. Holzmann R. (1999), The World Bank approach to pension reform, "Social Protection Discussion Paper Series" no. 9807.
 10. Holzmann R., MacKellar L., Rutkowski M. (2003), Accelerating the European Pension reform agenda: need, progress, and conceptual underpinnings', w: Pension reform in Europe: Process and Progres, Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M. (red.) The World Bank, Washington, D.C.
 11. Holzmann R., Palmer E. (2006), Pension Reform. Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, The World Bank, Washington D.C.
 12. Maintaining Prosperity in an Ageing Society (1998), OECD Publishing, Paris.
 13. OECD Pensions Outlook 2012 (2012), OECD Publishing, Paris.
 14. OECD Social Expenditures database (SOCX); OECD Main Economic Indicators database, ,http://dx.doi.org/10.1787/888932371063, dostęp dnia 10.03.2013.
 15. Pensions at a glance 2011: Retirement-income systems in OECD and G20 countries (2011), OECD Publishing [b.m.w.].
 16. Rother P.C., Catenaro M., Schwab G. (2003), Ageing and Pensions in the Euro Area Survey and Projection Results, "Social Protection Discussion Paper Series" no. 0307.
 17. Schwarz A.M., Demirguc-Kunt A. (1999), Taking Stock of Pension Reforms Around the World, "Social Protection Discussion Paper Series" no. 9917.
 18. Social Insurance and Social Protection - Report of the Director-General, Part I, (1993), 80th Session of the International Labour Conference, International Labour Organisation, Geneva.
 19. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej (2004), Szumlicz T., Żukowski M. (red.), Twigger, Warszawa.
 20. Yermo J. (2012), The Role of Funded Pensions in Retirement Income Systems: Issues for the Russian Federation, "OECD Working Paper on Finance, Insurance and Privete Pensions" no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu