BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stobiecka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych
Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 1 tom 2, s. 69-80, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług edukacyjnych, Kultura organizacyjna, Metody badawcze, Metody pomiarowe
Education services market, Organisational culture, Research methods, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości modelowania i monitorowania kultury organizacyjnej szkoły wyższej z zastosowaniem podejścia mieszanego. Głównym celem pracy w zakresie metodologii ilościowej było przedyskutowanie problemu spójności wewnętrznej instrumentu pomiarowego zastosowanego do monitorowania kultury organizacyjnej szkoły wyższej. W celu zniwelowania ograniczeń zastosowanej metody ilościowej skorzystano z map konsensusu, stanowiących uogólnienie map myśli wywołanych u respondentów metaforami o przeciwstawnym znaczeniu. Opracowane mapy ujawniły pozytywne i negatywne doświadczenia klienta związane z procesem świadczenia usługi edukacyjnej. (abstrakt oryginalny)

In the paper, possibilities for modelling and monitoring the organisational culture of higher education using the mixed approach are presented. The main goal in terms of the quantitative methodology was to discuss the problem of internal consistency of the measurement applied to monitor the organisational culture of higher education institutions. In order to level the limitations of the employed qualitative method, maps of consensus are used, which are generalised mind maps triggered by metaphors of the opposite meaning. The developed maps revealed the customer's positive and negative experience connected with the process of providing an educational service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berrio A. A. (2003), An Organizational Culture Assessment Using the Competing Values Framework: A Profile of Ohio State University Extension, "Journal of Extension", Vol. 41, No. 2, http://www.joe.org/joe/2003april/a3.php [dostęp: 17.11.2013].
 2. Brannen J. (2005), Mixed Methods Research: a discussion paper, "ESRC National Centre for Research Methods Review Paper", December, http://www.ncrm.ac.uk [dostęp: 18.11.2013].
 3. Cameron K.S. Freeman S.J. (1991), Cultural Congruence, Strength, and Type: Relationships to Effectiveness, (w:) Woodman R.W., Pasmore W.A. (eds.), "Research in Organizational Change and Development", Vol. 5., CT: JAI Press Inc., Greenwich.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E., (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o. o., Kraków.
 5. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009), Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst &Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://ptbk.mol.uj.edu.pl/download/aktualnosci/akt.diagnoza.pdf [dostęp: 18.11.2013].
 6. Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 7. Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J., Turner L.A. (2007). Toward a definition of mixed methods research, "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 1, No. 2.
 8. Jung T., Scott T., Davies H.T.O., Bower P., Whalley D., McNally R., Mannion R. (2007), Instruments for the Exploration of Organisational Culture, Working Paper, http://www.scothub.org/culture/instruments.html [dostęp: 17.12.2013].
 9. Jones N., Summer A. (2009), Does mixed methods research matter to understanding childhood wellbeing? "Social Indicators Research", Vol. 90, No.1.
 10. Marshall G. (2008), Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Tashakkori A., Creswell J.W. (2007a), The new era of mixed methods. "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 1, No. 1.
 12. Tashakkori A., Creswell J.W. (2007b), Exploring the Nature of Research Questions in Mixed Methods Research, "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 1, No. 3.
 13. Lamond D. (2003), The value of Quinn's competing values model in an Australian context, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 18, No. 1.
 14. McDermott C.M., Stock G.N., (1999), Organisational Culture and Advanced Manufacturing Technology Implementation, "Journal of Operations Management", Vol. 17, No. 5.
 15. Parker R., Bradley L. (2000), Organisational Culture in the public sector: evidence from six organisations, "The International Journal of Public Sector Management", Vol. 13, No. 2.
 16. Stobiecka J., Kupczak M. (2012), Modelowanie kultury organizacyjnej uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 44.
 17. Stobiecka J. (2013), Kultura organizacyjna uczelni jak wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa, (w:) Witek J. (red), Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich - aspekty metodologiczne, "Handel Wewnętrzny", tom III, lipiec-sierpień.
 18. Zaltman G. (2003), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu