BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Barbara (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Operacjonalizacja kierunków zmian sektora transportu warunkiem urzeczywistnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju
The Operationalization of Changes in Transport Sector as the Condition of Sustainable Development Concept Implementation
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 3 (46), s. 173-184, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka transportowa, System transportowy
Sustainable development, Transport policy, Transport system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sedno oczekiwań ekonomicznych i społecznych tkwi w żądaniu, by nowoczesny system transportowy realizował potrzeby w zakresie przemieszczania osób i rzeczy, zarówno w sposób efektywny ekonomicznie, jak i maksymalnie bezpieczny. Odpowiedzią na tak postawione cele jest wdrożenie w sektorze transportu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Niezwykle ważnym warunkiem oceny skuteczności i efektywności wprowadzania koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu w życie jest operacjonalizacja tego procesu. W niniejszym artykule zaproponowano zestaw mierników mających pozwolić na przeprowadzenie takiej oceny oraz podjęto próbę oceny dotychczasowego rozwoju europejskiego transportu przy użyciu zaproponowanych wskaźników. (fragment tekstu)

Sustainable development means that the needs of the present generation should be met without prejudice to the possibility of meeting the needs by future generations. This is the supreme objective of the European Union, its entire policy and all its activities. Transport is the key factor of modern economy. There is, however, a permanent contradiction between the society, which needs to be more and more mobile, and public opinion, which is becoming less and less tolerant of the negative effects of excessively fast-growing transport and the consequences of the process. Since the demand for transport keeps growing, the response of the Community cannot consist just in building new infrastructure and opening new markets. To meet the requirements resulting from EU enlargement and sustainable development, the transport system requires optimization. A very important condition for assessing the effectiveness of sustainable transport is operationalization of the process. This paper proposes a set of indicators designed to allow the execution of such an assessment. This article also contains an assessment of the development of European transport using the proposed indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Pawłowska, Sektor transportu wobec wyzwań XXI wieku - diagnoza i obszary działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, w: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 357-382.
  2. I. Tarski, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973, s. 30.
  3. B. Pawłowska, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, rozdział 4.
  4. M. S. Petersen, C. Sessa, R. Enei, P. M. Timms, A. Ulied, Raport on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, Final report, Founded by DG TREN, Copenhagen 2009.
  5. T. Borys, Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w: Zrównoważony rozwój - od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Wyd. Branta, Bydgoszcz 2005, s. 64-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu