BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matys Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Miary ryzyka inwestycji w funduszu hedgingowym
Measures of investment risk in a hedging fund
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 81, s. 152-166, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko innowacyjne, Fundusze hedgingowe
Innovation risk, Hedge fund
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka najczęściej stosowanych miar ryzyka inwestycji w funduszu hedgingowym. W artykule został dokonany przegląd literatury światowej pod kątem proponowanych miar ryzyka dla funduszy hedgingowych oraz metod ich estymacji. Przedstawione zostały również inne miary ryzyka zagrożenia wykorzystywane w relacjach fundusz-inwestor. W części praktycznej publikacji zaprezentowano wyniki obliczeń wybranych miar ryzyka wraz z komentarzem dla kilku przykładowych funduszy hedgingowych typu multi strategy. Udowodniono ograniczenia odchylenia standardowego, będącego tradycyjną miarą ryzyka inwestycji, w stosowaniu przy ocenie ryzyka funduszy hedgingowych. (abstrakt oryginalny)

the aim of this paper is to characterize the most often used measures of investment risk in hedging funds. a review of world literature in terms of suggested risk measures for hedging funds and methods of their estimation has been presented in the article.also other measures of the danger risk used in the fund-investor relations have been dealt with. in the practical part of the publication results of calculations concerning some chosen risk measures along with a commentary to a number of examples of multi strategy hedging funds have been shown. the limitations of standard deviation, which is a traditional investment risk measure, in using hedging funds to valuate the risk have been proved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal V., Naik N., Risks and portfolio decisions involving hedge funds, "Review of Financial Studies", Spring 2004, Vol. 17, s. 63-98.
 2. Artzner P., Delbaen F., Eber J. M., Heath D., Coherent measures of risk, "Mathematical Finance", 1999, Vol. 9 (November), s. 203-228.
 3. Bali T. G., Gokcan S., Alternative Approaches to Estimating VaRfor Hedge Funds Portfolios, w: B. Schachter, red., Intelligent Hedge Fund Investing, Risk Books, 2004, s. 253-277.
 4. Cremers J., Kritzman M., Page S., Optimal hedge fund allocations: do higher moments matter?, "Journal of Portfolio Management", 2005, Vol. 31, Issue 3, s. 70(12)
 5. Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 6. Dowd K., Estimating Expected Tail Loss, "Financial Engineering News", 2002, Issue 25 (April), s. 3.
 7. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T., Modelling extremal events for insurance and finance, Springer, Berlin 1997.
 8. Gehin W., The Challenge of Hedge Funds Performance Measurement: a Toolbox Rather Than a Pandora's Box, November 2006, Edhec Risk and Asset Management Research Centre, www.edhec-risk.com
 9. Gupta A., Liang B., Risk analysis and capital adequacy of hedge funds, University of Massachusetts Amherst, The Center for International Securities and Derivatives Markets, Working Paper, October 2003, http://cisdm.som.umass.edu
 10. Harmantzis F. C., Miao L., Chien Y., Empirical study of value-at-risk and expected shortfall models with heavy tails, "The Journal of Risk Finance", Vol. 7, No. 2, 2006, s. 117-135.
 11. Hull J., VARvs expected shortfall, "Risk", December 2006, s. 48-49.
 12. Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy", Nr 8 (2000), s. 112-117.
 13. Jajuga K., Podstawy analizy wartości ekstremalnych na rynkach finansowych, "Rynek Terminowy", Nr 11 (2001), s. 123-127.
 14. Jaworski W. L., Zawadzka Z., red., Bankowość. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 15. Jorion P., Value at risk: the new benchmark for managing financial risk, McGraw-Hill, New York 2001.
 16. Kellezi E., Gilli M., Extreme Value Theory for Tail-Related Risk Measures, Swiss Finance Institute, Research Paper, October 2000, www.swissfinanceinstitute.ch
 17. Lhabitant F., Hedge funds: myths and limits, John Wiley and Sons, Chichester 2002.
 18. Liang B., Park H., Risk Measures for Hedge Funds: ACross-Sectional Approach, "European Financial Management", March 2007, Vol. 13, No. 2, s. 330-370.
 19. Lo A., Risk management for Hedge Funds: introduction and overview, "Financial Analysts Journal", 2001, 57, s. 16-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu