BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobyk Kzrysztof (Bank Gospodarki Żywnościowej)
Tytuł
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankowości
Security of computing systems in banking
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 20-36, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Systemy informatyczne, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo informacji
Banking, Computer system, Security, Information security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przestawiono klasyfikacje zagrożeń stabilnego funkcjonowania bankowych systemów informatycznych oraz szczególne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa w kanałach transakcyjnych bankowości elektronicznej. Autor wyraża pogląd iż cele realizowane przez banku powinny być koherentne ze strategią rozwoju informatyki. (abstrakt oryginalny)

the paper presents classification of dangers affecting the operation of banking computer systems, and describes mechanisms used for controlling security of transaction channels in on-line banking. the author reckons, that the banks' goals ought to be consistent with the strategy of development of their computing systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gospodarowicz A. (red.), Technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  2. Molski M., Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych, MSG-Media, Bydgoszcz 1998.
  3. Pilawski B., Bankowość elektroniczna - zagrożenia, ograniczenia i bariery rozwoju, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej" Nr 855, pod red. A. Gospodarowicza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000..
  4. Rączkiewicz M., Bezpieczeństwo sieci komputerowych, Wyd. fpt, Kraków 1995.
  5. Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Bankowego, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2002.
  6. Stacharska-Targosz J., Techniczne wyposażenie banku, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1999.
  7. Stallings W., Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu