BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Towarzystwa budownictwa społecznego jako instrument gminnej polityki mieszkaniowej
Social housing societies as an instrument of communal housing policy
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 124-141, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Polityka mieszkaniowa, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
District, Housing policy, Social Housing Associations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor analizuje uwarunkowania funkcjonowania i znaczenie towarzystw budownictwa społecznego (TBS) w zakresie zaspokajania przez gminy potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Autor publikacji uważa, iż gminy mają duże możliwości w zakresie wykorzystania TBS dla budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu (abstrakt oryginalny)

the paper analyses the conditions of operation of social housing societies in poland, as far as fulfilling housing needs of local communities by local authorities is concerned. the author reckons, that communes can use the societies in a broad range of ways, in order to build low-rent housing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj.: Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.: Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.).
 4. Barr N., The Economics of The Welfare State, Oxford University Press, Oxford 1993.
 5. Bończak-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B., TBS buduje mieszkania. Podręcznik, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1998.
 6. Dominiak W., Polityka mieszkaniowa w krajach Unii Europejskiej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1996.
 7. Economic Comission for Europe, Guidelines on Social Housing. Principles and Examples, United Nations, New York-Geneva 2006.
 8. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2004 rok, Instytut Rozwoju Miast, Warszawa 2005.
 9. Kierunki rozwoju państwowych instrumentów wsparcia budownictwa dla naj-uboższych w oparciu o doświadczenia tzw. programu pilotażowego i badania IRM, Instytut Rozwoju Miast, Warszawa 2005.
 10. Lux M., Public Housing Policies: Economic and Social Perspectives, w: Housing Policy: An End or a New Beginning, pod red. Martin Lux, Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute, Budapest 2003.
 11. Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, pod red. A. Zalewskiego, SGH, Warszawa 2005.
 12. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 13. Social Housing in EU. Time for legal certainty for local authorities, social housing providers and millions of European households. Report to the European Commission, CECODHAS, Bruksela 2005.
 14. Społeczne budownictwo czynszowe - koncepcja systemu, pod red. H. Zaniewskiej i S. Zieleniewskiego, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1992.
 15. Społeczne budownictwo czynszowe - potrzeby i oczekiwania gmin. Raport z badań ilościowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2005.
 16. Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005-2015, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa 2005.
 17. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pomorza Zachodniego, maj 2006, materiał informacyjno-reklamowy.
 18. Urbańska W., Organizacyjne i ekonomiczne problemy towarzystw budownictwa społecznego, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 2001.
 19. Urbańska W., Uchman B., Rola samorządów lokalnych w rozwoju sektora społecznych mieszkań czynszowych, "Problemy Rozwoju Miast", Nr 1-2/2004, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Wydawnictwa IRM, Kraków 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu