BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bachnik Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podejście procesowe - sposób na sukces, czy nowinka teoretyczna?
The process approach - a way to succeed or a theoretical novelty
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 157-168, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacyjna, Kompetencje, Orientacja procesowa
Enterprise management, Organisational culture, Competences, Process orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono założenia wykorzystania podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem. Autorka uważa że orientacja procesowa ma duże znaczenie na kształtowanie się struktury kompetencyjnej oraz kultury organizacyjnej przyczyniając się do poprawy konkurencyjności działania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

the paper presents the principles of process approach to business management. the author reckons, that orientation towards the process is very significant in re-shaping the competence structure and organisational culture, thus contributing to improved competitiveness of business operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak A., Kozina A., Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, t. I i II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 2. Czakon W., Zarządzanie łańcuchem wartości na przykładzie przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 3. Czuber M., Gołąb P., Nojszewski H., Zarządzanie procesowe w zakładzie ubezpieczeń, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 4. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wyd. Naukowo-Techniczne Fundacja Książka naukowo-techniczna, Warszawa 2002.
 5. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management.
 6. Malec J., Wdrożenie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 7. Manganelli R., Klein M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 8. Muller R., Rupper P., Proces reengineering, Wyd. Astrum, Wrocław 2000.
 9. Nogalski B., Hałaczkiewicz M., Witt J., Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Oficyna Wydawnicza Ośrodek Postępu Technicznego, Bydgoszcz 1999.
 10. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 11. Szelągowski M., Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi, praca doktorska, SGH, Warszawa 2005.
 12. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu