BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackiewicz Andrzej (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Optymalizacja podatkowa a problemy rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Optimalization of Taxation in the Context of Reliable Book-Keeping
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 9-15, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Optymalizacja podatkowa, Stawki amortyzacyjne, Handel wierzytelnościami
Accounting, Tax optimization, Depreciation rates, Sale of receivables
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych przykładów optymalizacji podatkowej na tle uwarunkowań prawnych i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autor poddaje analizie zmiany stawek amortyzacji i ich wpływ na koszty podatkowe, uproszczone zasady wpłacania zaliczki na podatek dochodowy i sprzedaż wierzytelności. Oryginalność artykułu przejawia się w rozważaniach, które są efektem doświadczeń własnych autora jako biegłego sądowego w procesach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present selected examples of optimalization of taxation on the background of legal regulations and reliable book-keeping. The author analyzes changes of amortization rates and their infl uence on tax costs, simplified methods of advance payments of corporate income tax and sale of receivables. The novelty of the article is manifested in the considerations which are the effect of author's experience as a judicial expert in judicial business processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyr. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 10.02.2009 r., http://podatki.biz.pl (27.12.2013).
 2. Dyr. Izby Skarbowej w Warszawie, http://podatki.biz.pl (27.12.2013).
 3. Jak rozliczyć stratę ze sprzedaży wierzytelności, "Przegląd Podatku Dochodowego", nr 22 (310) z 20.11.2011 r., wyd. Gofin.
 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 8: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów (2007), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. 1, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 5. NSA w wyroku z 23.06.2009 r., "Przegląd Podatku Dochodowego" nr 22 (310) z 20.11.2011, wyd. Gofin.
 6. NSA, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, IFPS 3/11, Uchwała NSA z 11.06.2012.
 7. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 9. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (stan prawny 2014 r.).
 10. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
 11. Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu