BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
O zastosowaniu shortfall-beta w analizie portfelowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 21-29, tab. , rys. ,bibliogr. ,poz.7
Słowa kluczowe
Analiza portfelowa, Stopa zwrotu, Miernik ryzyka (VaR), Zarządzanie ryzykiem
Portfolio analysis, Rate of return, VaR method, Risk management
Abstrakt
Odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela jest pierwszą miarą ryzyka w finansach. Wykorzystując programowanie kwadratowe optymalizujemy skład portfela. Wiadomo, że paradygmat średnia-wariancja maksymalizuje oczekiwaną użyteczność inwestora, jeżeli jego funkcja użyteczności jest kwadratowa oraz rozkład stopy zwrotu portfela jest normalny. Ta niedogodność jest pomijana przy wprowadzeniu miar zagrożenia w miejsce miar zmienności w pomiarze ryzyka portfelowego, w szczególności miary kwantylowej, z których do zarządzania ryzykiem najczęściej aplikowana jest VaR, niebędąca miarą addytywną. Przedstawimy kwantylową miarę ryzyka, która jest zgodna z zasadą koherencji oraz z kryterium SSD. Omówione zostaną związki tej miary ryzyka z podejściem modelowym do badania rynku, wykorzystującym współczynnik beta jako charakterystykę opisową.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Artzner P., Delbaen F., Eber J-M., Heath D.: Coherent Measure of Risk. "Mathematical Finance" 1999, No 9
  2. Levy H.: Stochastic dominance and expected utility; survey and analysis. "Management Science" 1992, No 38
  3. Pflug G.Ch.: Some Remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk. In: "Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications". Kluwer Academic Publishers 2000
  4. Rockafellar R.T., Uryasev S.: Optimization of Conditional Value-at-Risk. "Journal of Risk" 2000, No 2
  5. Tasche D.: Risk contribution and performance measurement. Working paper, TU Munich 2000
  6. Trzpiot G.: O wybranych własnościach miar ryzyka. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2004, nr 3-4
  7. Trzpiot G.: Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym. AE, Katowice 2006
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu