BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Mierniki wartości przedsiębiorstwa inwestującego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, 2007, s. 41-67, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Wycena przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Enterprises investments, Enterprise value, Cash flows, Enterprise valuation
Abstrakt
Istnieje duża zgodność autorów publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, przyjmujących wielkość przepływów pieniężnych (Cash Flow) za najwłaściwszą miarę dochodowości przedsiębiorstwa na potrzeby wyceny dochodowej . Przyjmijmy tezę, że wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa jest sumą zdyskontowanych operacyjnych przepływów pieniężnych netto uzyskanych z zainwestowanego kapitału. Z kolei operacyjne przepływy pieniężne netto są wynikiem realizacji projektów inwestycyjnych i jeżeli projekty te mają dodatnią wartość NPV, to korzystnie wpływają na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Z teoretycznego punktu widzenia, cel maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa można osiągnąć poprzez poszukiwanie, wybór, a następnie skuteczną realizację optymalnych preliminarzy inwestycyjnych. Firma, która realizuje optymalne preliminarze inwestycyjne osiąga maksymalne przyrosty wartości. Ta prosta w gruncie rzeczy koncepcja jest w dużym stopniu koncepcją teoretyczną, ponieważ zróżnicowane ryzyko projektów, a także duża liczba czynników, od których zależą generowane przez nie przepływy pieniężne, sprawiają, że w praktyce ustalenie optymalnego preliminarza inwestycyjnego jest dość trudne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa 2002.
  2. Jaki A.: Wycena wartości przedsiębiorstwa: Pomiar i ocena wartości. Zakamycze, Kraków 2000.
  3. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  4. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
  5. Jajuga T., Słoński T.: Finanse Spółek długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. AE, Wrocław 1998.
  6. Dudycz T.: Rozważania o koszcie kapitału. W: Zarządzanie finansami - klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
  7. Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski i R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
  8. Zarządzanie finansami - klasyczne zasady nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński 2002.
  9. Damodaran A.: Value Creation And Enhancement: Back to Future. School of Business, New York 1999.
  10. Kałdoński M., Mizerka J.: Wycena spółki w ramach "Project Finance" W: Zarządzanie finansami - klasyczne zasady nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu