BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczowic Jacek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Działalność inwestycyjna a bilansowa wartość przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, 2007, s. 69-81, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wycena bilansowa, Finanse przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Bilans przedsiębiorstwa
Balance valuation, Enterprise finance, Enterprises investments, Enterprise value, Investment financing, Enterprise’s balance
Abstrakt
Bilansowa (księgowa) wartość przedsiębiorstwa z natury swojej jest bardziej stabilna (niezmienna) niż wartość przedsiębiorstwa liczona odmiennymi metodami. Rynkowa wartość przedsiębiorstwa może się zmieniać niemal w każdej minucie, wraz z szybko zachodzącymi wydarzeniami na rynku finansowym. Wartość dochodowa (we wszelkich odmianach) ulega zmianie wraz ze zmianą prognozy każdego elementu wpływów i wydatków podmiotu. Do zmiany wartości bilansowej (rozumianej jako tzw. skorygowana wartość księgowa) dochodzi zasadniczo w dwóch przypadkach (pomijając korekty wyceny składników majątku): w przypadku zmiany struktury aktywów i zmiany struktury pasywów. Nie chodzi przy tym o każdą zmianę struktury aktywów lub pasywów, a jedynie o zmianę struktury majątku (po stronie aktywów) lub zmianę struktury własności kapitału (po stronie pasywów). Nie wpłynie na zmianę wartości przedsiębiorstwa zapłata należności przez dłużnika (czyli zmiana w strukturze aktywów polegająca na zamianie należności na środki pieniężne), zamiana form aktywów pieniężnych (np. zamiana czeku na gotówkę bądź rozwiązanie lokaty pieniężnej w banku). Podobnie, nie ulegnie zmianie wartość przedsiębiorstwa w przypadku zamiany różnych form zobowiązań krótkoterminowych oraz spłaty zobowiązań (zmieniającej jednocześnie strukturę aktywów i pasywów). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
  2. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  3. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu