BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych, czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych, czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 43-51, tab. , rys. ,bibliogr. ,poz.17
Słowa kluczowe
Metody taksonomiczne, Wskaźniki finansowe, Stopa zwrotu, Banki
Taxonomic methods, Financial indicators, Rate of return, Banks
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wyniki inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych zależą m.in. od momentu zawierania kolejnych transakcji, doboru spółek do portfela, udziału akcji poszczególnych spółek w portfelu. W przypadku, gdy na giełdach papierów wartościowych notowane są setki przedsiębiorstw działających w różnych branżach, wybór spółek, które potencjalnie mogą się znaleźć w portfelu staje się coraz trudniejszy. Gdy inwestor decyduje się na wykorzystanie informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstw istnieje możliwość zastosowania metod taksonomicznych. Jedną z propozycji jest wskaźnik TMAI opracowany przez W. Tarczyńskiego. W publikacjach W. Tarczyńskiego oraz M. Łuniewskiej [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13], przedstawiających badania nad efektywnością portfeli budowanych przy wykorzystaniu TMAI, dominuje pogląd, że inwestor o długim horyzoncie inwestycji powinien wybierać spółki charakteryzujące się dobrą kondycją finansową, jednak w świetle hipotezy rynku efektywnego można przypuszczać, iż inwestycje w akcje spółek, które poprawiają swoją kondycję finansową powinny przynosić wyższe stopy zwrotu* niż inwestycje w akcje spółek o dobrej, stabilnej sytuacji finansowej. Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa powinna skutkować wzrostem jego wyceny. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystanie wskaźników określających nie tylko aktualną sytuację finansową banku, ale także zmianę tej sytuacji prowadzi do wyznaczenia portfeli charakteryzujących się wyższą stopą zwrotu niż w przypadku oparcia się tylko na wskaźnikach pozwalających na ocenę aktualnej sytuacji finansowej banków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. M. Jerzemowska. PWE, Warszawa 2004
 2. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. T. I. Wyd. FRR, Warszawa 1996
 3. HelfertE.A.: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2003
 4. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4
 5. Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2003
 6. Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowe. PWN, Warszawa 2000
 7. Luniewska M.: Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym. Prace Naukowe nr 991. AE, Wrocław 2003. X. Łuniewska M.: Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia. 1'. 484. Szczecin 2003
 8. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 2001
 9. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa 2002
 10. Tarczyński W., Łuniewska M.: Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych. Prace Naukowe nr 990. AE, Wrocław 2003
 11. Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych. Prace Naukowe nr 991. AE, Wrocław 2003
 12. Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004
 13. M. Waśniewski T., Skoczylas W.: Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1998, nr 4
 14. Waśniewski T., Skoczylas W.: Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1998, nr 10
 15. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Wyd. FRR, Warszawa 2002
 16. Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego. Wyd. Difin, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu