BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wartości opcji - przypadek górnictwa cynku i ołowiu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, 2007, s. 123-154, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa, Eksploatacja kopalin, Opcje rzeczowe, Inwestycje rzeczowe
Enterprise finance, Enterprises investments, Enterprise value, Ores exploitation, Real option, Real investments
Abstrakt
Inwestycje rzeczowe na wiele sposobów różnią się od inwestycji finansowych, mają jednak również pewne cechy wspólne. Zaliczyć do nich należy wpływ na kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa w zależności od strumienia generowanych przepływów pieniężnych. W obszarze inwestycji rzeczowych strumienie te są uzależnione z kolei od wzajemnej relacji przepływów dodatnich i ujemnych, ale też od elastyczności projektu, rozumianej jako możliwość bieżącej korekty pierwotnego scenariusza inwestycyjnego w zależności od zmieniających się warunków realizacji inwestycji. Ta ostatnia cecha definiowana jest jako jedna z postaci wartości opcyjnej inwestycji i stanowi przedmiot badań istoty i liczbowej jej kwantyfikacji. Chodzi o wskazanie, jak policzyć o ile zwiększa się wartość przedsiębiorstwa, które realizuje inwestycję zawierającą w sobie opcję rzeczową w stosunku do realizacji inwestycji jednoscenariuszowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2004.
  2. Moyen N., Slade M., Uppal R.: Valuing Risk and Flexibility: a Comparison of Methods. "Resources Policy" 1996, Vol. 22, No. 1/2.
  3. Saługa P.: Rola wartości opcji w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. PAN IGSMiE, Kraków 2000.
  4. Davis G.A.: Option Premiums in Mineral Asset Pricing: Are they Important? "Land Economics" 1996, Vol. 72, No. 2.
  5. Pera K.: O specyficznych cechach dyskonta w rachunku efektywności inwestycji proekologicznych. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. "Śląsk", Katowice 1999.
  6. Pera K., Baron M.: Zastosowanie koncepcji "Shadow Price" w metodologii określania efektywności i użyteczności inwestycji proekologicznych. Zeszyty Naukowe. WSBiF, Katowice 2003, nr 7.
  7. Saługa P,. Dzieża J., Kicki P.: Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. PAN IGSMiE, Kraków 2002.
  8. Paddock J.L., Siegel D.R., Smith J.L.: Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of Offshore Petroleum Leases. "Quarterly Journal of Economics" 1998, Vol. 103.
  9. Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWN, Warszawa 2001.
  10. Haugen A.R: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu