BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kategoria wartości w myśli starożytnej i średniowieczu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej : kategoria wartości, 2014, s. 9-34, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Wartość ekonomiczna, Historia filozofii
History of economic thought, Economic value, History of philosophy
Arystoteles , Platon
Abstrakt
W rozważaniach na temat przedklasycznej myśli ekonomicznej, a zwłaszcza jej obecności w filozofii starożytnej oraz w średniowieczu ważne jest uwzględnienie dwóch kwestii. Po pierwsze, filozofowie tego okresu zajmowali się pewnymi aspektami działalności gospodarczej ludzi w ograniczonym zakresie. Po drugie, zmiany w myśleniu ekonomicznym są funkcją swojego czasu i pytania o naturę gospodarowania są uwarunkowane historycznie. W związku z tym poglądy na temat życia gospodarczego starożytnej Grecji były pochodną gospodarki naturalnej, a epoki średniowiecza wywodziły się z ustroju feudalnego. Charakterystyczną cechą starożytnej i średniowiecznej myśli ekonomicznej było to, że celem wysiłków poznawczych była holistyczna analiza społeczeństwa bez oddzielania jednej aktywności ludzkiej, np. gospodarczej od pozostałych, nadawanie kluczowego znaczenia problemom etycznym oraz ocena problemów gospodarczych przez pryzmat etyki. Taką tendencję można znaleźć i obecnie w ekonomii heterodoksyjnej, w ekonomii społecznej czy etyce życia gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981.
 3. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Historia Starożytna i Średniowieczna, PWN, Warszawa 1968.
 4. Grosfeld J., Religia i ekonomia, wybór i przekład J. Grossfeld, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.
 5. Spychalski G.B., Myśl społeczno-ekonomiczna Starożytności i Średniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 6. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 7. Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 8. Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1985.
 9. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, PAN, Ossolineum, Wrocław 1965.
 10. Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekład I. Krońska, wstęp K. Leśniak, PWN, Warszawa 1984.
 11. Misiuk J.K., Poezja Hezjoda. Theogonia. Prace i dni. Tarcza, Jan Misiuk, Warszawa 2011.
 12. Ksenofont, Wybór pism, przekład i opracowanie J. Schnayder, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966.
 13. Krońska I., Sokrates. Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 14. Platon: Państwo, Prawa (VII Ksiąg), przekład W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1997.
 15. Leśniak K., Arystoteles. Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 16. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przekład i przypisy D. Gromska, PWN, Warszawa 1982.
 17. Arystoteles, Polityka z dodaniem pseudo-Arystotelesowskiej ekonomiki, przekład L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski, PWN, Warszawa 1964.
 18. Płużański T., Filozofia dla ekonomistów, cz. I, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1995.
 19. Św. Augustyn: O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, t. II, przekład W. Kornatowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977.
 20. Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. XVIII, Sprawiedliwość, przekład i przypisy o. F.W Bednarski, O.P., Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego "Veritas", London 1970.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu