BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym. Wprowadzenie teoretyczne - testowanie asymptotycznej niezależności w ogonie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 69-79, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Finanse, Dywersyfikacja portfela
Capital market, Rate of return, Finance, Portfolio diversification
Abstrakt
Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym. Wprowadzenie teoretyczne - testowanie asymptotycznej niezależności w ogonie Wstęp Opracowanie stanowi wprowadzenie do badań zależności między ekstremalnymi stopami zwrotu na polskim rynku kapitałowym. Omawiane podejmie można podzielić ogólnie na dwa etapy: 1. Weryfikacja hipotezy o asymptotycznej niezależności w ogonie względem hipotezy o asymptotycznej zależności. 2. Pomiar zależności ekstremalnej przy wykorzystaniu współczynnika zależności w ogonie (tail dependence coefficient - TDC), o ile odrzucona została hipoteza o asymptotycznej niezależności. Pierwszego etapu nie należy pomijać, gdyż estymacja współczynnika zależności w ogonie w drugim etapie jest dokonywana przy założeniu hipotezy o asymptotycznej zależności w ogonie. W literaturze przedmiotu najczęściej wymieniane są trzy podejścia do testowania asymptotycznej niezależności w ogonie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Coles S.G., Tawn J.A.: Modelling Extreme Multivariate Events, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)" 1991, No 53/1
 2. Coles S.G., Tawn J.A.: Statistical Methods for Multivariate Extremes: An Application to Structural Design. "Applied Statistics" 1994, Vol. 43, No 1
 3. Coles S.G., Heffernan J., Tawn J.A.: Dependence Measures for Extreme Value Analyses "Extremes" 1999, No 2.4
 4. Fortin I., Kuzmics C.: Tail-Dependence in Stock-Return Pairs. "International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management" 2002, No 11
 5. Frahm G., Junker M., Schmidt R.: Estimating the tail-dependence coefficient. Properties and Pitfalls. CAESAR i London School of Economics 2004 (maszynopis)
 6. Jajuga K.: Zależność w analizie danych - dyskusja nad niektórymi podejściami. Wrocław 2005
 7. Ledford A. W., Tawn J.A.: Statistics for Near Independence in Multivariate Extreme Values. "Biometrika" 1996, No 83/1
 8. Ledford A.W., Tawn J.A.: Modelling Dependence Within Joint Tail Regions. "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)" 1997, No 59/2
 9. Armstrong M.: Copida Catalogue. Part 1: Bivariate Archimedean Copulas. CERNA, Paryż, Curuscant 2003 (maszynopis), www.cerna.ensmp.fr
 10. Schmidt R., Dependencies of Extreme Events in Finance. Modelling, Statistics and Data Analysis. Uniwersität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, 2003
 11. Schmidt R.: Tail Dependence. W: Statistical tools in finance and insurance. Red. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron. Springer Verlag, New York 2004
 12. Schmidt R., Stadtmüller U.: Nonparametric estimation of tail dependence. London School of Economics i University of Ulm 2003 (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu