BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Wiesław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pomianowski Janusz F. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wójcik Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ zastosowania genetycznie zmodyfikowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz poekstrakcyjnej śruty rzepakowej ,,00'' na efekty tuczu, właściwości technologiczne i sensoryczne mięsa świń
Effect of Genetically Modified Soybean and '00 ' Rapeseed Meals on Pig Fattening Performance and Technological and Sensory Properties of Pig Meat
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 1 (80), s. 106-115, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Inżynieria genetyczna, Jakość mięsa, Mięso wieprzowe, Badanie jakości, Towaroznawstwo żywności, Żywność
Genetic engineering, Meat quality, Pork meat, Quality research, Food commodities, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu zastosowania w mieszankach paszowych finiszer dla tuczników genetycznie zmodyfikowanej (GM) poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz poekstrakcyjnej śruty rzepakowej na efekty tuczu, wartość rzeźną tusz, właściwości technologiczne i sensoryczne mięsa wieprzowego. Badanie żywieniowe przeprowadzono na 24 tucznikach, mieszańcach ras (♀ Wielka Biała Polska x Polska Biała Zwisłoucha) x ♂Duroc), podzielonych na 2 grupy doświadczalne. Zwierzęta żywiono mieszankami pełnoporcjowymi finiszer: mieszanka S z udziałem GM poekstrakcyjnej śruty sojowej, mieszanka S+R - w 50 % białko z GM poekstrakcyjnej śruty sojowej zastąpiono białkiem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Tucz przeprowadzono na zwierzętach od masy ciała 65 kg do 115 kg. Określono przyrosty dobowe, wykorzystanie paszy, wartość rzeźną tusz tuczników, właściwości technologiczne i sensoryczne schabu (m. longissimus dorsi) oraz szynki (m. semimembranosus). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, większe o 4,7 % przyrosty dobowe i lepsze o 4,8 % wykorzystanie paszy przez tuczniki otrzymujące w dawce GM poekstrakcyjną śrutę sojową w porównaniu z tucznikami żywionymi mieszanką, w której zastąpiono w 50 % białko śruty sojowej białkiem pochodzącym z poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Nie odnotowano statystycznie istotnego zróżnicowania wartości rzeźnej tusz, właściwości technologicznych (z wyjątkiem barwy m. longissimus dorsi) i sensorycznych mięsa wieprzowego w zależności od zastosowanego rodzaju białka roślinnego w żywieniu tuczników.(abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to determine the effect of genetically modified (GM) soybean meal and ''00'' rapeseed meal, contained in finisher diets, on the pig fattening performance, carcass quality, and technological and sensory properties of pork meat. The feeding experiment was performed on 24 hybrid finishing pigs [(♀Polish Large White x Polish Landrace) x ♂ Duroc] divided into two experimental groups. The animals were fed complete finisher diets: S diet containing GM soybean meal and S+R diet, in which 50% of the protein from a GM soybean meal was replaced with a protein from rapeseed meal. Pigs were fattened from 65 kg BW to 115 kg BW. Determined were the following: daily gains, feed conversion, carcass quality traits, technological, and sensory properties of loin (m. longissimus dorsi) and ham (m. semimembranosus). Based on the results of the experiments conducted, it was found that as for the fatteners receiving GM soybean meal, the daily gains were by 4.7% higher and the conversion rate of the fed meal was by 4.8% better compared to the fatteners fed a mix with 50% of the protein from a GM soybean meal replaced with a protein from rapeseed meal . With respect to the carcass quality parameters, the technological properties (except for the colour attributes of m. longissimus dorsi), and the sensory properties of pork meat, no statistically significant dif- ferences were reported to depend on the type of plant protein applied in the fatteners' diet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzuta K.: Czego oczekują od producentów zakłady mięsne. Top Agrar Polska - Top Świnie, 2002, 3, 4-6.
 2. Brewer M.S., Zhu L.G., Bidner B., Meisinger D.J., McKeith F.K.: Measuring pork color: effects of bloom time, muscle, pH and relationship to instrumental parameters. Meat Sci., 2001, 57, 169-176.
 3. Figueroa J.L., Lewis A.J., Miller P.S., Fischer R.L., Gomez R.S., Diedrichsen R.M.: Nitrogen metabolism and growth performance of gilts fed standard corn-soybean meal diet or low-crude protein, amino acid-supplemented diets. J. Anim. Sci., 2002, 80:2911-2919.
 4. Florek M., Litwińczuk A., Skałecki P., Topyła B.: Influence of pH! of fatteners' Musculus LongissimusLumborum on the changes of its quality. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2004, 13/54, 195-198.
 5. Florowski T.: Próba zastosowania różnych metod pomiaru barwy do oceny jakości mięsa wieprzowego. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz., 2004, 41, 41-51.
 6. Garry B.P., Pierce K.M., O'Doherty J.V.O.: The effect of phase feeding on the growth performance, carcass characteristic and nitrogen balance of growing and finishing pigs. Ir. J. Agr. Food Res., 2007, 46, 93-104.
 7. Kajak K, Przybylski W., Jaworska D, Rosiak E.: Charakterystyka jakości technologicznej, sensorycznej i trwałości mięsa wieprzowego o zróżnicowanej końcowej wartości pH. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 1 (50), 26-34.
 8. Karwowska M.: Wpływ zastosowania ekstraktu lucerny w żywieniu świń na barwę mięsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 5 (60), 282-288.
 9. Łyczyński A., Pospiech E., Bartkowiak Z., Urbaniak M.: Mięsność i jakość mięsa w zależności od genotypu i systemu żywienia świń. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2003, 4 (37) Supl., 287-298.
 10. Migdał W., Paściak P., Gardzińska A., Barowicz T., Pieszka M., Wojtysiak D.: Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość wieprzowiny. Prace i Mat. Zoot., 2004, 15, 103-118.
 11. Normy Żywienia Świń. Wartość pokarmowa pasz. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, Jabłonna k/Warszawy 1993.
 12. PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna. Metodyka. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
 13. Roth-Maier D.A, Bohme B.M., Roth F.X.: Effects of feeding canola meal and sweet lupin (L luteus, L. angustifolius) in amino acid balanced diets on growth performance and carcass characteristics of growing-finishing pigs. Anim. Res., 2004, 53, 21-34.
 14. Rudy M., Znamirowska A.: Dynamics of acidity changes and meat quality deviations of PSE and DFD types in the different pork carcass classes. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska Lublin, XXV (1) Sectio EE 2007 93 - 99.
 15. StatSoft, Inc., 2005. STATISTICA (data analysis software system), version 9.1.
 16. Sobotka W.: Post-slaughter carcass quality of fatteners fed rapeseed meal "00" field bean and field pea, supplemented with enzyme preparations. Ann. Anim. Sci., Suppl., 2000, 6, 222-226.
 17. Sobotka W.: Poekstrakcyjna śruta rzepakowa ,,00'' i nasiona strączkowych jako źródło białka w tuczu świń. Rozprawy i monografie, 2004, 93, ss. 1-98.
 18. Strzyżewski T., Bilska A., Krysztofiak K.: Zależność pomiędzy wartością pH mięsa a jego barwą. Nauka Przyroda Technologie, 2008, 2 (2), 1-9.
 19. Świderski F.: Technologia przemysłowej produkcji potraw. WNT, Warszawa 1989, ss. 35-36.
 20. Van Oeckel, M.J., Warnants, N. Boucquee, Ch.V.: Comparison of different methods for measuring water holding capacity and juiciness of pork versus on-line screening methods. Meat Sci., 1999, 51, 313-320.
 21. Walczak Z.: Laboratoryjna metoda oznaczania zawartości galarety w konserwach mięsnych. Rocznik Naukowy Rolny, 1959, B-74-2, 619-626.
 22. Wiesemuller W.: The effect of nutrition on quality of pork. Proc.of the Conf. "Genetic and environmental determinant slaughter value and quality of meat", 13-14 September. Publisher by the Agricultural University of Lublin, 1996, pp. 21-27.
 23. Wood J.D., Richardson R.J., Nute G.R., Fisher A.V., Campo M.M., Kasapidou E., Sheard P.R., Enser M.: Effects of fatty acids on meat quality: a review. Meat Sci., 2003, 66, 21-32.
 24. Young O.A., West J., Hart A.L., van Otterdijk F.F.H.: A method for early determination of meat ultimate pH. Meat Sci., 2004, 66, 493-498.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu