BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Emil (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
O pewnej wersji twierdzenia o magistrali w gospodarce Gale'a ze zmienną technologią
A New Approach to the Turnpike Theorem in the Gale Economy with Changeable Technology
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2014, vol. 61, z. 2, s. 105-114, bibliogr. s. 113-114
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ekonomia matematyczna, Teoria optymalizacji, Matematyczne modele ekonomiczne
Mathematical economics, Optimization theory, Mathematical economic models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej, zawierających dowody tzw. twierdzeń o magistrali w modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale'a. Wykorzystując ideę dowodu twierdzenia 5 przedstawionego w pracy Panek (2013b) udowodniono wersję pośrednią - między "silną" i "bardzo silną" - twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a głoszącą, że jeżeli w niestacjonarnej gospodarce Gale'a optymalny proces wzrostu w pewnym okresie czasu dociera do magistrali, a ceny (von Neumanna) nie zmieniają się zbyt gwałtownie, to niezależnie od długości horyzontu proces taki przez wszystkie kolejne okresy (za wyjątkiem co najwyżej ostatniego) przebiega w pobliżu magistrali. (abstrakt oryginalny)

This article is part of a trend of few works of mathematical economics containing proofs of the so-called turnpike theorems in the non-stationary Neumann-Gale economies. Using the idea of the proof of theorem 5 in the article Panek (2013b) the intermediate version was proven, that stands between the "strong" and the "very strong" turnpike theorem in the non-stationary Gale economy. It states that if in the non-stationary Gale's economy the optimal growth process in a certain period of time reaches the turnpike and the (von Neumann) prices do not change to abruptly, than irrespectively of the length of the horizon, such a process for all subsequent periods (except for perhaps the final time) can be found in the turnpike's proximity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czeremnych J. N., (1982), Analiz powiedienija trajektorii dynamiki narodnochoziajstwiennych modeliej, Nauka, Moskwa.
  2. Gantz D., (1980 ), A Strong Turnpike Theorem for a Nonstationary von Neumann-Gale Production Model, Econometrica, 48 (7), 1977-90.
  3. Joshi S., (1997), Turnpike Theorems in Nonconvex Nonstationary Envirenments, International Economic Review, 38 (1), 225-248.
  4. Keeler E. B., (1972), A Twisted Turnpike, International Economic Review, 13 (1), 160-166.
  5. Panek E., (2003), Ekonomia matematyczna, Wyd. AEP, Poznań.
  6. Panek E., (2013a), Niestacjonarny model von Neumanna z graniczną technologią, Studia Oecnomica Posnaniensia, 1 (1), 49-68.
  7. Panek E., (2013b), "Słaby" i "bardzo silny" efekt magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a z graniczną technologią, Przegląd Statystyczny, 60 (3), 291-303.
  8. Panek E., (2014), Niestacjonarna gospodarka Gale'a z rosnącą efektywnością produkcji na magistrali, Przegląd Statystyczny, 61 (1), 6-15.
  9. Takayama A., (1985), Mathematical Economics, Cambrige Univ. Press, Cambridge
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu