BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław
Tytuł
System popierania eksportu towarowego i kapitałowego RFN do krajów rozwijających się
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1991, nr 196, s. 73-94, tab.
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Eksport, Kapitał, Stosunki gospodarcze, Kraje rozwijające się
Export, Capital, Economic relations, Developing countries
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Kraje Trzeciego Świata
Federal Republic of Germany (FRG), Third World's countries
Abstrakt
Zagadnienie rozszerzenia wpływów RFN w krajach rozwijających się zajmowało zawsze szczególne miejsce w całokształcie polityki zachodnioniemieckiego państwa. Rząd boński dążył bowiem do odzyskania silnej pozycji Niemiec w Europie oraz na świecie i szukał poparcia dla realizacji tego zamierzenia w państwach Trzeciego Świata. Zwiększeniu się odziaływania RFN w krajach rozwijających się sprzyjał również proces rozpadu kolonialnego. RFN nie obciążona przeszłością kolonialną (krótkotrwały okres ekspansji kolonialnej Niemiec cesarskich do I wojny światowej nie miał większego znaczenia) i opowiadająca się za likwidacją kolonializmu stała się w tych warunkach dla większości krajów Trzeciego Świata cenionym i pożądanym partnerem. Możliwości penetracji zachodnioniemieckich koncernów uległy dalszemu wzrostowi po przystąpieniu RFN do Wspólnego Rynku. Z EWG, jak wiadomo stowarzyszono wiele państw afrykańskich (konwencje z Jaunde), a następnie krajów wspólnoty Brytyjskiej położonych w Afryce, na Karaibach i Oceanie Spokojnym (umowy z Lome). Nowo powstałe państwa rozwijające się borykały się jednak z poważnymi trudnościami gospodarczymi. Występowały w nich bowiem strukturalne niedobory kapitału, dewiz, żywności, wykwalifikowanej siły roboczej. Wspólnym ich mianownikiem była niedostateczna stopa akumulacji. Rząd RFN chciał przynajmniej częściowo zneutralizować barierę niedorozwoju gospodarczego. Opracował więc system proeksportowych bodźców zachęcających zachodnioniemieckie przedsiębiorstwa do podejmowania ekspansji ekonomicznej w krajach Trzeciego Świata. W niniejszym artykule dokonano właśnie analizy najważniejszych instrumentów systemu popierania eksportu towarowego i kapitałowego w państwach rozwijających się oraz ich efektów. Poprzedza je system celów, jakie przyświecały intensyfikacji stosunków gospodarczych z krajami Trzeciego Świata. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Prokopczuk J., Z metodologii badań nad Trzecim Światem, Warszawa 1983.
 2. Bley H., Tetzlaff R., Afrika und Bonn - Yersaumnisse md Zwange deutscher Afrika-Politik, Hamburg 1978.
 3. Genscher H. D., Deutsche Aussenpolitik, Bonn 1981.
 4. Tomala M., Gospodarka RFN wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1979.
 5. Entwicklungspolitik, Materialien BMZ nr 70, Bonn 1983.
 6. Mattóffer H., Der Einfluss der Weltwirtschaftlichen Struktur veranderimgen auf die Finanzpolitik der Bundesregierung, Berlin 1979.
 7. Journalisten - Handbuch Entwicklungspolitik 1987, Bonn 1987.
 8. Deutsche Unternehmen und Entwicklungslander. Ein Handbuch fur Lieferungen, Leistungen und Imestitionen, Bonn 1987.
 9. Tomala M., Ekspansja RFN na rynki świata, Warszawa 1970.
 10. Grabska W., Eksport a wzrost gospodarczy NRD, Warszawa 1967.
 11. Nowak Z., Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich, Poznań 1960.
 12. Journalisten - Handbuch. Entwicklungspolitik, Bonn 1987.
 13. Neokolonialismus der BRD undantiimperialis- tischer BeferAimakampf, Franfurkt IM 1979.
 14. Rutkowski J., Eksport kapitału, Warszawa 1972 r.
 15. Tomala M., Ekspansja przemysłu RFN na rynki światowe, Poznań, 1963.
 16. Bryl-Warewicz E.. Inwestycje kapitałowe a polityka zagraniczna RFN, Warszawa 1978.
 17. Deutsche Unternehmen und Entwicklunslander. Ein Handbuch fur Lieferungen, Leistungen, lnvestitionen, BMZ. Bonn 1987.
 18. Direktinvestitionen in Entwicklungslandern, Bedeutung, Probleme und Risiken. München, Koln, London 1983.
 19. Goltz R., Förderungprivater Kapitalanlagen (Direktinverstitionen in Entwicklungsiandern), Bonn 1972.
 20. Agarwal J. P., Direktimestitionen in Entwicklungslandern und die deutsche Fórderungspolitik, Kiel 1972.
 21. Treskow H. V., Förderung ausländiescher Direktinvestitionen in Entwicklungsländern durch Steuewergiiunstigungen, Göttingen 1977.
 22. Goltz H., Förderung privater Kapitalanlagen (Direktimestitionen) in Entcwicklungslandern Garantie - Finazierungs - und Steuerhilfen sowie Imestitions schutz. Köln 1975.
 23. Kebschull D., Fasbender K., Naini A., Entwicklungspolitik, Eine Einfuhrung, Dusseldorf! 1975.
 24. Haltus M., Kebschull D., Menck K. W., Multilaterale Investitionsgarantien undPrivatinvestitionen in der Dritten Welt, Hamburg 1983.
 25. Rubinstein L., Die steuerung der Direktimestitionen im Rahmen einer rationalen Entwicklungspolitik, Wiesbaden 1975.
 26. Politik der Partner. Aufgaben, Bilanz und Chancen der deutschen Entwicklungspolitik, BMZ, Bonn 1976.
 27. Entwicklungspolitik - Hilfe oder Ausheutung? Die entwicklungspolitische Praxis der BRD und ihre wirtschaftlichen Hintergrunde, Freiburg 1978.
 28. DEG - Deutsche Finanzierungsgesellschaft fur Beteiligungen in Entwicklungslandern GmbH, Geschaft- sbericht 1986, Koln 1987.
 29. Kragenau H., Internationale Direktimestitionen 1950-1973, Hamburg 1975.
 30. Dobosiewicz Z., Grabska W., Prokopczuk J., Polityka RFN w Afryce, Warszawa 1972.
 31. Deszczyński P., Inwestycje bezpośrednie instrumentem polityki RFN wobec krajów rozwijających się, (W latach 1969-1982), ZN AE nr 140, Poznań 1986.
 32. Arriagada J. C., Investieren in Lateinamerika, Hamburg 1976.
 33. Friedlander P., Liebscher G., Neokolonialismus in der Krise, Berlin 1978.
 34. Die Dritte Welt in der Krise, Grundprobleme der Entwicklungslandev, zbiór, pod red. P. J, Opitza, München 1984.
 35. Sieberg H., Dritte-Vierte Welt, Grundprobleme der Entwicklungsländer, Hildesheim, (New York) 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu