BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasodomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP
Towards Global Accounting Standards - MSSF and US GAAP
Źródło
e-Finanse, 2008, nr 3, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Standardy rachunkowości, Rozwój rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting standards, Development of accounting, International Financial Reporting Standard
Uwagi
Brak numeracji stron.
Abstrakt
W dobie globalizacji idealnym rozwiązaniem byłoby obowiązywanie na świecie jednego zestawu ogólnie akceptowanych standardów rachunkowości. Byłby to stan pożądany przede wszystkim przez transnarodowe korporacje i inwestorów, jak również rządy poszczególnych państw. Regulacje z zakresu rachunkowości różnią się jednak w przekroju krajów. Wykształcony w każdym z nich system rachunkowości powstawał przez lata pod wpływem specyficznych czynników prawnych, kulturowych czy historycznych. Kraje mówią różnymi , językami rachunkowości", co można obrazowo porównać do zawodów olimpijskich, w których każda drużyna gra według własnych reguł1. Jednym z czynników warunkujących rozwój rachunkowości w danym kraju jest poziom edukacji w tej dziedzinie. Wpływ działalności organizacji zawodowych na rozwój rachunkowości różni się w poszczególnych państwach, z wyraźną dominacją, również wskutek historycznych uwarunkowań, krajów anglosaskich. W USA rachunkowość jest nauczana w setkach uniwersytetów, wydaje się ponad sto czasopism poświęconych rachunkowości. W Wielkiej Brytanii środowisko audytorów i księgowych cieszy się wysokim prestiżem. Ich organizacje wywierają duży wpływ na tworzenie regulacji rachunkowości. W Europie kontynentalnej ich oddziaływanie jest dużo mniejsze, a podstawowe znaczenie mają regulacje prawne. Z tego między innymi powodu kraje anglosaskie, przede wszystkim Wielka Brytania i USA, dominują w tworzeniu światowych regulacji rachunkowości. Zgodnie ze stwierdzeniem, że "w dzisiejszym świecie to, co angielskie i amerykańskie ma wymiar globalny, a to, co pochodzi z innych krajów, ma wymiar lokalny" opracowywane w tych krajach standardy: MSSF i US GAAP mają szansę stać się globalnymi standardami rachunkowości. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP - 2006-2008. Memorandum of Understanding between the FASB and the IASB, 27 February 2006, www.iasb.org
 2. Bliski koniec wojny o standardy księgowe, "Gazeta Prawna" 2007, nr 86, www.gazetaprawna.pl.
 3. Doupnik T., Perera H., International Accounting, McGraw-Hill, Singapore 2007.
 4. Foremna- Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Di-fin, Warszawa 2007.
 5. Gierusz J., Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, [w:] Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski L, J. Gierusz J, PWE, Warszawa 2001.
 6. Gierusz J., Negatywne skutki harmonizacji, [w:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, red. A. Kaszuba-Perz, E. Nowak, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 7. Gościniak K., Uwarunkowania zmian w rachunkowości międzynarodowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rachunkowość i analiza ekonomiczna. Wybrane problemy" 2005, nr  2.
 8. http://www.aicpa.org.
 9. http://www.fasb.org
 10. http://www.iasplus.com.
 11. IASB Insight, IASB, London, April 2002.
 12. Ignatowski R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Ustawa o  rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002.
 13. Ignatowski R., Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w  krajach Unii Europejskiej, [w:] Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2003.
 14. Jaruga A.A., Instytucjonalizacja międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości, red. A.A. Jaruga, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 15. Kabalski P., Międzynarodowa standaryzacja rachunkowości, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2001, nr 14, www.infor.pl.
 16. Katz D.M., The Dark Side of Global Accounting Standards, CFO.com, www.cfo.com.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, 2004, Tom I.
 18. Muc M., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wkraczają do USA, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2008, nr 4, www.mr.pl.
 19. Proposed Statement of Financial Accounting Standards, The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles, Financial Accounting Series, Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation, April 28, 2005, Norwalk, Connecticut, NO 1300- 001.
 20. Radebaugh L.H., Gray S. J., International Accounting and Multinational Enterprises, John Wiley & Sons Inc., USA 2002.
 21. Roberts C., Weetman P., Gordon P., International Financial Reporting. A Comparative Approach, FT Prentice Hall, Great Britain 2005.
 22. Simplifying Global Accounting, "Journal of Accountancy", July 2007.
 23. Turley J. S., Mind the GAAP, "Wall Street Journal"2007, November 9.
 24. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
 25. US GAAP vs. IFRS. The basics, Ernst & Young, April 2008, www.ey.com.
 26. Walton P., Haller A., Raffournier B., International Accounting, Thomson Learning, London 2003.
 27. Winiarska K., FASB, IASB, US GAAP, IFRS... - międzynarodowe regulacje w polskiej rachunkowości, "Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit"2007, nr 006, http://ksiegowosc.infor.pl.
 28. Wright I., Czy FASB i IASB nadal będzie dzielił wspólny język?, "Aktualności MSSF" 2006, nr 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu