BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapkiewicz Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie dekompozycji czynników Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Fama French Factors Decomposition for Asset Pricing on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2013, z. 9, s. 45-56, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Spółki giełdowe, Wycena akcji, Model Famy i Frencha, Badania empiryczne
Stock market, Stock market companies, Equity valuation, Fama-French model, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest empiryczna weryfikacja modelu Famy i Frencha z dekompozycją czynników SMB na dwie składowe dla rynku polskiego dla danych z okresu styczeń 2003-marzec 2012. Badaniem objęto tylko te spółki, które były w tym okresie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sposób ciągły, dla których wartość księgowa była dodatnia. (fragment tekstu)

The main objective of this paper is to verify the performance of the Fama-French model for the Polish market. The monthly data from the Warsaw Stock Exchange for the period January 2003 to March 2012 was used for the study. The empirical evidence shows that the stocks with small capitalization and low relation of book value to market value may weaken the three-factor model of Fama and French. The decomposition of the factors into two components improves the effectiveness of the model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews D.W.K., Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation, "Eco-nometrica" 59, 1991, s. 817-858.
 2. Bołt T., Miłobędzki P., Weryfikacja modelu CAPM dla gieldy warszawskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 952, 2002, s. 89-95.
 3. Chen R., Kan R., Finite sample analysis of two-pass cross-sectional regression, Working paper (University of Toronto), 2004.
 4. Chu Zhang, Decomposed Fama-French factors for the Size and Book-to-market Effects, 2008 http://69.175.2.130/~finman/Xiamen/szbml .pdf
 5. Cochrane J., Asset Pricing, Princeton University Press, 2001.
 6. Czapkiewicz A., Skalna I., The CAPM and the Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange, Przegląd Statystyczny, 57, 2010, s. 128-141.
 7. Czapkiewicz A., Skalna I., Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPWw Warszawie, "Bank i Kredyt", 42, 2011, s. 61-80.
 8. Fama E.F,. French K.R., Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance, 51, 1996, s. 55-84.
 9. Gibbons MR, Ross S.A., Shanken J., A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, Econometrica 57, 1989, s. 1121-1152.
 10. Greene H., Econometric Analysis 6th edition. Prentice Hall, 2007.
 11. Grotowsk M., Test metody CAPM na polskim rynku kapitałowym, Ekonomista 4, 2004.
 12. Jagannathan R., Wang Z., An asymptotic theory for estimating beta-pricing models using cross-sectional regression, Journal of Finance 57, 1998, s. 2337-2367.
 13. Lettau M., Ludvigson S., Resurrecting the (C)CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying. Journal of Political Economy 109, 2001, s. 1238-1287.
 14. MacKinlay A., Richardson, M.P., Using Generalized Method of Moments to Test Mean-Variance Efficiency, "Journal of Finance", 46/1991, s. 511-27.
 15. Markowski L., Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie S.A., Phd, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2004.
 16. Shanken J., On the Estimation of Beta-Pricing Models, The Review of Financial Studies 5, 1992, s. 1-33.
 17. Urbański S., Cross-Section Changes of the rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange, Ekonomista 5, 2011, s. 709-732.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu