BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubas Barbara (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Układ hotelowego rachunku zysków i strat według Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej (SSRH)
The Account of Profit and Loss According to Uniform System Accounts for the Lodging Industry
Źródło
e-Finanse, 2008, nr 4, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek zysków i strat, Standardy rachunkowości, Hotelarstwo, Rachunkowość zarządcza
Profit and loss statement, Accounting standards, Hotel industry, Management accounting
Uwagi
Brak numeracji stron.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty zastosowania i korzyści wynikających z wykorzystania Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej opierającego się na specyfice przychodów i kosztów. Przedstawiono i omówiono zalety układu hotelowego rachunku zysków i strat według SSRH. Zamiarem autorki jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że dzięki rachunkowości zarządczej stosowanej w hotelarstwie i opartej na SSRH, wyodrębniono wiele sposobów pozwalających na wiązanie kosztów, w szczególności operacyjnych, z innymi kategoriami finansowymi, charakteryzującymi działalność hotelu jako całości i jej rodzaje tj. działalność noclegową, gastronomiczną, handlową, rekreacyjną i pozostałą, co wpływa na sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie strategią każdego hotelu. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Foster A., Wohlberg A., Hotel Spas as Independent Profit Centers, Hotel Online Special Raport, 2006, http://www.hotel-online.com/News/PR2006_1st/Mar06_SpasPKF.html.
  2. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
  3. Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
  4. Kotaś R., Sojak S., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Kuniszyk M., Co to jest GOP, "Hotelarz" 2004, nr 12.
  6. Kuniszyk M., Wrażliwość na zmianę czynników. Jak analizować wyniki operacyjne hotelu? - rachunkowość zarządcza, "Hotelarz" 2005, nr 8.
  7. Kuniszyk M., Spójrz na koszty. Analiza wyników operacyjnych hotelu, "Hotelarz" 2005, nr 4.
  8. Popowich L., Taylor D. Sydor, Uniform System of Accounts for Lodging Industry: Are You Up to Date? Ninth Revised Edition of Uniform System of Account for Lodging Industry, Published by the Hotel Association of New York City, SFAS No. 95, "The Journal of Hospitality Financial & Technology Professionals" 1997, vol. 12, no. 7.
  9. Schmidgall R. S., Uniform System of Financial Reporting for Spa, ISPA, Lexington Kentucky, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu