BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przekształcenia spółek handlowych w świetle konsekwencji podatkowych
Transformations of Companies in the Context of Tax Consequences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 145-151, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od czynności cywilnoprawnych
Tax regulations, Legal transformation of entities, Corporate income tax, Civil Law Action Tax
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Artykuł ma na celu prezentację zagadnień podatkowych związanych z przekształceniami spółek handlowych. Aktualne przepisy prawa podatkowego nie są jednoznaczne, co utrudnia właściwe rozliczenie podatkowe procesu przekształcenia. Metodologia - Wykorzystano analizę aktów prawnych, interpretacji podatkowych oraz badania literaturowe. Wynik - w artykule przedstawiono możliwe interpretacje oraz stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych. Wskazano również pożądane kierunki zmian w istniejących regulacjach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to depict tax aspects referring to transformations of companies. Prevailing fiscal regulations are ambiguous and thus the correct tax settlement of transformation process is complicated. Methodology - Tax law analysis, literature studies. Findings - The article presents varying interpretations of the tax authorities and administrative courts. It shows also the desirable direction for changes in the tax law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2012 r. sygn. IBPBII/1/415-731/12/AŻ.
 2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2013 r. sygn. IBPBII/1/436-326/12/ MCZ.
 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2013 r.. sygn. IPTPB2/415-733/12-2/KR.
 4. Karczyński Ł. (2011), Opodatkowanie przekształceń spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Nawrot R.A. (2011), Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe, Difin, Warszawa.
 6. Nierobisz T., Wacławczyk A. (2010), Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Stępień A. (2006), Przekształcenia spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. DzU 2012, poz. 361.
 11. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. DzU 2010, nr 101, poz. 649.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU 2012, poz. 749.
 13. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, t.j. DzU 2012, poz. 1314.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2012 r. sygn. I SA/Wr 208/12.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. I SA/Gd 914/12.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 stycznia 2011 r. sygn. I SA/ Go 984/10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu