BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzecha-Kuźma Joanna
Tytuł
Uwarunkowania braku równowagi między życiem zawodowym i osobistym w Polsce
Determinants of Lack of Work - Life Balance
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 1 (19), s. 119-136, wykr., bibliogr. 31 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Równowaga praca-życie, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rodzina, Procesy demograficzne
Work-Life Balance (WLB), Systemic transformation, Family, Demographic process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat, Polacy coraz mocniej odczuwają skutki braku równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Rosnące trudności z pogodzeniem obowiązków wynikających z pracy i życia pozazawodowego mają swe podłoże na gruncie burzliwej historii, bogatej kultury i charakterystycznych cech narodowych Polaków. Czynniki społeczne, kulturowe i religijne mają wpływ na rzeczywiste trudności z równoważeniem różnych sfer życia. A istniejące w Polsce uwarunkowania prawne i ekonomiczne w sposób bezpośredni oddziałują na pojawianie się wśród społeczeństwa uczucia braku balansu i harmonii oraz na możliwe do zastosowania rozwiązania, które takiemu uczuciu mogłyby zapobiegać. (abstrakt oryginalny)

During the last few years, Poles increasingly much suffer from the lack of work-life balance. Growing difficulties with reconciling work duties and private life responsibilities have their basis on the ground of turbulent history, rich culture and specific national Polish features. Social, cultural and religious factors have influence on real difficulties with balancing different areas of life. Legal and economic conditions that exist in Poland have the direct effect on the feeling of lack of balance and harmony appearing among society as well as on the possible solutions, which could prevent these feelings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Firma przyjazna rodzinie, w:, Programy praca - życie a efektywność firm, red. S. Borkowska, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.
 2. Balcerzak-Paradowska B., Rozwiązania w zakresie ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej, w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. WSE, Białystok 2008.
 3. Baranowska A., Poglądy i preferencje dotyczące ekonomicznych modeli rodziny, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, J. Wóycicka, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 4. Bobrowicz B., Alokacja czasu: praca zawodowa i edukacja versus funkcje opiekuńcze i prace domowe, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, J. Wóycicka, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 5. Borkowska S., Praca a życie pozazawodowe, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
 6. Budrowska B., Łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, w: GENDER INDEKS - Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2008.
 7. Budrowska B., Duch-Krzysztoszek D., Titkow A., Między pracą zawodową i domem, w: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, red. A. Titkow, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 8. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Dąbrowska J., O plebiscycie firma przyjazna mamie, www.czasdzieci.pl.
 10. Firlit-Fesnak G., Wpływ elastycznych form zatrudnienia na sytuację kobiet na rynku pracy, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po Polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 11. Gliksman A., Równowaga praca - życie, "Serwis Informacyjny Solidarność", nr 10-11/2008.
 12. Głogosz D., Działania na rzecz równowagi praca - życie - rodzina w Polsce, w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. WSE, Białystok 2008.
 13. Grotkowska G., Kotowska I.E., Matysiak A., Wincenciak L., Koncepcja projektu "Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne", w: Aktywność zawo-dowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, J. Wóycicka, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 14. Grotkowska G., Sztanderska U., Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, J. Wóycicka, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 15. Iwańczuk-Kicia M., Programy praca - życie, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, red. K. Markiewicz, M. Wawer, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 16. Jesiotr A., Zbiegiem-Włodarska K., Komentarz do Kodeksu Pracy 2008, Kodeks Pracy, "Gazeta Prawna".
 17. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd statystyczny, Warszawa 2004 r., wersja elektroniczna dostępna w formacie PDF na stronie: www.stat.gov. pl Kodeks Pracy 2008, "Gazeta Prawna".
 18. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r., wersja w elektroniczna dostępna w formacie PDF na stronie: www. stat.gov.pl
 19. Muczyński M., Zynel M., Analiza potrzeb rodziców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w świetle rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, Wyd. WSE, Białystok 2006.
 20. Pakuła-Sacharczuk A., Sobiecka A., Czy możliwe jest, by kobieta pogodziła pracę zawodową z obowiązkami domowymi?, www.firmaprzyjaznamamie.pl.
 21. Potkaj T., Statystyka rozwodów w Polsce, "Tygodnik Powszechny" z dnia 11.02.2002.
 22. Poradnik dotyczący godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Budujmy Razem 2008.
 23. Praca a obowiązki rodzinne w 2005 roku, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2006 r.
 24. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009r.
 25. Programy praca - życie a efektywność firm, org. IPiSS, KLZZL 2006, honorowy patronat: prof. J. Hauser.
 26. Raport UKIE o czterech latach w UE: wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia i zadowolenia z Unii Polacy, artykuł z dnia: 08.05.2008 r., www.money.pl.
 27. Sadowska-Snarska C., Równowaga praca - życie w aspekcie polskiego rynku pracy, Wyd. WSE, Białystok 2005.
 28. Ubóstwo w Polsce. Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 r. na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych., Główny Urząd Statystyczny, Departament warunków Życia, Łódź 2010r., wersja elektroniczna dostępna w formacie PDF na stronie: www.stat.gov.pl
 29. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy, Dz. U. Nr 176, poz. 1239
 30. Wałecka A., Pracoholizm - choroba czy symbol naszych czasów, w: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 31. Zieliński Z., Polityka ekonomiczna, wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z marca 2006 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu