BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łużniak-Piecha Magdalena (Collegium Civitas w Warszawie), Kluska Elżbieta (Instytut Społecznych Działań Międzykulturowych w Warszawie)
Tytuł
Polka w Wielkim Mieście, czyli networking w budowaniu kapitału społecznego - strategia rozwoju zawodowego w londyńskim City
Female Pole In Large City, i.e. Networking in Social Capital Building - Professional Development Strategy in the London City
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 2 (20), s. 49-68, tab., bibliogr. 10 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Zatrudnienie kobiet, Kapitał społeczny, Rozwój kariery zawodowej, Pracownicy wykwalifikowani
Professional career, Women employment, Social capital, Career development, Qualified workers
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Londyn
London
Abstrakt
Koncepcja kapitału społecznego zdobywa sobie rosnącą popularność, jako jeden z czynników analizowania mechanizmów rozwoju współczesnego społeczeństwa. Pojęcie to odnosi się do analizy struktury sieci powiązań wśród członków społeczności. Powiązania społeczne mogą bowiem podwyższać status społeczny i zwiększać skuteczność różnych działań danej osoby. Autorzy opracowania, odwołując się do koncepcji Bourdieu i Colemana, zastosowali koncept kapitału społecznego i jego kumulowania do analizy procesu adaptacji kulturowej polskich Profesjonalistek, rozwijających własną karierę międzynarodową w Londyńskim City. Mechanizm kumulowania kapitału społecznego analizujemy tutaj poprzez sprawdzanie, na ile Polki w City potrafią skutecznie używać networkingu do tworzenia własnej strategii rozwoju zawodowego. Czy pojęcie to jest znane polskim Profesjonaliskom? Na ile jest to jedynie wiedza teoretyczna, a na ile potrafią ją one zastosować w praktyce? Czy umiejętność strategicznego budowania własnej sieci społecznej zależy od uwarunkowań kulturowych? Czy do zrobienia kariery międzynarodowej wystarczy solidna wiedza akademicka, czy może raczej potrzebna jest umiejętność budowania relacji? Te zagadnienia interesowały autorów opracowania. (abstrakt oryginalny)

Social capital concept has gained widespread popularity as a modern community analysis factor. It refers to connections within and between social networks. The social connections enable an easier access to the power and status of the person. The authors of the presented research applied Bourdieu's and Coleman's notion of social capital to examine the cultural adaptation process in the field of cross-cultural career development among Polish Female Professionals in London, UK. We employ this concept to describe the networking as a social capital gaining tool. We also examine a range of theoretical and practical skills of Polish Female Professionals in the context of introducing the networking into the professional development strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bańka A., Kapitał kariery - uwarunkowania, rozwój, adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, w: Współczesna psychologia społeczna, red. Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Tuska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
  2. Farah C., Bartol K., Shapiro D., Shin J., Networking abroad: a process model of how expatriates from support ties to facilitate adjustment, "Academy of Management Review" 2010, No 35.
  3. Forret, M.L., Dougherty, T. W., Networking behaviors and career outcomes: Differences for men and women?, "Journal of Organizational Behavior" 2004, No. 25.
  4. Hoye G.V., Hootf E., Livens F., Networking as a job search behavior: a social network perspective, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2009 No 82.
  5. Łużniak M., Szok kulturowy a ryzyko nieprawidłowej adaptacji, w: Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, red. M. Goszczyńska, R. Studenski, Wydawnictwo Akademickie "Żak". Warszawa, 2006.
  6. Łużniak-Piecha M., Lenton A., Krukurka K., Litwin J., Factors of Professional Development of Polish Emigrants - Adaptation on Labour Market in Great Britain, " Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2008, No 10.
  7. Nierenberg A.R., Nonstop networking, VA: Capital Books, Hendon 2002.
  8. Truskowski, C., Mandes, S., Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
  9. Vrugt, A.J., Nauta, M.C., Subtle prejudice aganist women in The Netherlands, "Journal of Social Psychology" 1995, No. 135.
  10. Wolff H.G., Moser K., Effects of networking on career success: a longitudinal study, "Journal of Applied Psychology" 2009, Vol. 94, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu