BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łużniak-Piecha Magdalena (Collegium Civitas w Warszawie), Golińska Agnieszka (Instytut Społecznych Działań Międzykulturowych w Warszawie)
Tytuł
Mentoring jako narzędzie budowania kapitału symbolicznego, czyli jak dyskusja o pogodzie może wpłynąć na rozwój kariery w Londynie
Mentoring as Tool of Symbolic Capital Acquiring, i.e. How Discussion about weather Might Impact Career Development in London
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 2 (20), s. 69-87, rys., wykr., bibliogr. poz. 9
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Mentoring, Kapitał społeczny, Kapitał ludzki, Badania międzykulturowe, Wielokulturowość
Mentoring, Social capital, Human capital, Intercultural research, Multicultural
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Londyn
London
Abstrakt
W swojej koncepcji kapitału społecznego Bourdieu rozszerza pojęcie kapitału poza jego czysto ekonomiczne znaczenie. Kapitał symboliczny Bourdieu składa się z kapitału kulturowego, społecznego, a także ekonomicznego jednostki. Owe różne rodzaje kapitału mogą być kumulowane i wymieniane, a także wpływają na siebie nawzajem i generują wzajemny wzrost. Autorzy niniejszego opracowania badają proces kumulowania poszczególnych składników kapitału symbolicznego, a także wymianę owego kapitału pomiędzy uczestnikami Programu Mentorin- gu Międzykulturowego Polish Psychologists' Association (PPA). Efektywność Osobista i Zadaniowa to zmienne, które przez autorki badań uznane zostały za kompetencje psychologiczne, których wzrost będzie wskaźnikiem podwyższenia wartości kapitału symbolicznego jednostki. Badanie procesu kumulowania owego kapitału symbolicznego, poza tym, iż daje odpowiedź na szereg pytań badawczych, prowadzi nas także do postawienia kolejnych problemów i dyskusji o strategiach rozwoju zawodowego i pozazawodowego Polaków w Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

In his concept of the symbolic capital P. Bourdieu expands the notion of capital beyond its economic concept. Bourdieu's symbolic capital includes cultural and social capital as well, and it is important that the different types of capital can be acquired, exchanged, and converted into other forms. The authors of the presented research explore the process of symbolic capital acquiring and exchanging among PPA's (Polish Psychologists' Association) Mentoring Program participants. We consider the Personal and Task Oriented Effectiveness as indicators of the symbolic capital. During the scientific search for the answers we also establish the next set of question for the longitude Mentoring Program study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aryee S., Chay Y., An examination of the impact of career-oriented mentoring on work commitment attitudes and career satisfaction among professional and managerial employees, "British Journal of Management" 1994, No 5.
  2. Bogdanova M., Cross-National Mentoring NGOs in Transition Societies: field research and developments in Bulgaria, "Journal of Business Economics and Management" 2008, No 9.
  3. Bourdieu P., The Forms of Capital, in: Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Ed. J.G. Richardson, Greenwood Press, London 1986.
  4. Bourdieu P., Wacquant J.D.L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
  5. Clutterbuck D., Learning alliances: tapping into talent, Institute of Personnel Development, Londyn 1998.
  6. Łużniak-Piecha M., Mentoring w karierze międzynarodowej, w: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  7. Łużniak-Piecha M., Lenton A., Strategie rozwoju kariery zawodowej polskich emigrantów w Londynie - raport z badań Polish Psychologists' Club, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2009.
  8. Roberts B.W., Kuncel N.R., Shiner R., Caspi A., Goldberg L.R., The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes, "Perspectives on Psychological Science" 2007, No 2.
  9. Zarycki T., Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu