BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Onufer Janusz
Tytuł
Wybrane problemy zapewnienia elastyczności przedsiębiorstwa
Chosen Problems of Company's Flexibility Assurance
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 2 (20), s. 103-122, rys., tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacyjna, Outsourcing, Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki
Organizational flexibility, Outsourcing, Intellectual capital, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagrożenia dla przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji, wskazując na potrzebę wykorzystywania pojawiających się w otoczeniu szans. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia elastyczności, jako instrumentu zmniejszania ryzyka i niepewności oraz jako zdolności organizacji do proaktywnego działania w otoczeniu konkurencyjnym. Zwiększeniu elastyczności i wykorzystaniu szans w zmiennym otoczeniu sprzyja działanie w sieci, w tym o charakterze układów outsourcingowych. Sukces outsourcingu procesów produkcyjnych zależy od uzyskanego efektu synergii kapitałów ludzkich i strukturalnych wykorzystanych przez partnerów outsourcingowych w warunkach wzajemnego zaufania. (abstrakt oryginalny)

Contemporary economy is characterized by complexity and chaotic situations multitude. This article discusses threats to companies in the process of globalization and indicates the need of using chances appearing in the environment. The article aims at underlining the importance of flexibility, as factor decreasing the risk and uncertainty, as well as the competence of organization to pro-active action in competitive environment. Using outsourcing helps increasing flexibility and taking advantage of possibilities in unstable environment. The success of outsourcing of production processes depends on synergy effect of human and structural capital used by outsourcing partners co-operating on the basis of mutual trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bower J.L., Christensen C.M., Przełomowe technologie, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 2. Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategia w warunkach niepewności, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 3. Dobiegała-Korona B., Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 4. Dobiegała-Korona B., Klient jako kapitał przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 5. Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
 6. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 8. Gay C.L., Esinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 9. Grove A.S., Only the Paranoid Survive, Currency Doubleday Random House Pub-lishers, New York 1999.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 11. Hamel G., Prahalad C.K., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 12. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, w: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 13. Kasiewicz S., Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania zasobowego, w: Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, red. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 14. Kotler Ph, Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 15. Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 16. Krawiec F., Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.
 17. Krupski R., Stańczyk-Hugiet E., Superelastyczna organizacja oparta na wiedzy, w: Wiedza jako czynnik, międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Hafer, M.J. Stankiewicz, TONIK, Toruń 2005.
 18. Onufer J., Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji outsourcingowej, w: Zarządzanie zasobami ludzkim w nowoczesnych organizacjach, red. E. Jędrych, P. Lendzion, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 19. Osbert-Pociecha G., Elastyczność strategiczna - jej konceptualizacja i sposoby osiągnięcia w praktyce, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 20/2008, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 20. Poznańska K., Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznym, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 21. Raynor M.E., Paradoks strategii, Studio EMKA, Warszawa 2008.
 22. Stańczyk-Hugiet, Elastyczność organizacji - Perspektywa zdolności dynamicznych, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 20/2008, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 23. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 24. Szymański W., Przedsiębiorstwo wobec wyzwań współczesności, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 25. http://dictionary.bnet.com/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu