BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedolaz Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowoczesne usługi płatnicze
Modern Payment Services
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 2 (20), s. 179-189, rys., tab., bibliogr. poz. 16
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Płatność, Bankowość elektroniczna, Bezpieczeństwo transakcji, Innowacje finansowe, Warunek sine qua non
Payment, E-banking, Transaction safety, Financial innovations, Sine qua non condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bankowość elektroniczna nadaje kształt obecnemu rynkowi usług płatniczych oraz nowoczesnej bankowości. Odnotowywane w tym obszarze wyniki świadczą o pozytywnym odbiorze wprowadzanych rozwiązań oraz istnieniu swoistych interakcji adaptacyjnych w relacjach bank - klient. Cecha ta świadczy o elastycznym podejściu do wdrażania innowacji - nie tylko w sensie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w działalności operacyjnej, lecz także w znaczeniu funkcjonalnych i nowatorskich usług udostępnianych klientom, a także dbałości o warunek sine qua non - bezpieczeństwo świadczonych usług. Wszystkie te aspekty obrazują zarazem dynamikę rozwoju tego rynku oraz złożoność zjawisk i procesów, które zachodzą na gruncie nowoczesnych usług płatniczych. (abstrakt oryginalny)

Electronic banking creates the present market of payment services and modern banking. The results reported in this field show the positive perception of implemented tools and the existence of specific interactions between a bank and a client, which are aimed at adaptation. This virtue reflects also flexible attitude towards implementation of innovations, not only in the sense of modern technology used in the operating field, but also in the meaning of functional and innovative services offered to clients, as well as care about the sine qua non condition, that is the security of services. Simultaneously, all of these aspects illustrate the dynamics of relevant market growth and complexity of phenomena and processes taking place in the field of modern payment services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarczyk S., Innowacje bankowe: bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 2. Balicka H., Stopień zaawansowania oferty internetowej a konkurencyjność banku, "Bank i kredyt" 2008, nr 6.
 3. Biegański J., BZ WBK, materiały z konferencji "V Bezpieczeństwo Transakcji Elektronicznych" organizowanej przez Forum Technologii Bankowych ZBP.
 4. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawą 2005.
 5. Czubkowska S., Cyberprzestępcy to dobrze działająca korporacja, "Dziennik Gazeta Prawna" 18-20 marca 2011, Nr 54.
 6. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 7. Knox A., Walsh J., Organizational Flexibility Facilitates Innovation and Ways to Manage it in Organizations, "Creativity and Innovation Management" 2004, Vol. 13, No. 3,
 8. Matuszyk A. i P., Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 9. Raport Bezpieczeństwo IT w bankach. Badanie funkcji IT w bankach, KPMG, Związek Banków Polskich, "Bank".
 10. Reed K., Blundson B., Organizational Flexibility in Australia, "The International Journal of Business Management" 1998.
 11. Skowroński P., Radziwon T., Czy korzystanie z kanałów elektronicznych jest bezpieczne? "Bank" luty 2011, Nr 2 (219).
 12. Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
 13. http://www.sepapolska.pl/
 14. http://www.cpb.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=286
 15. http://www.bankier.pl/static/att/68000/2034334_raportl02G09.pdf
 16. http://www.zbp.pl/site.php?s=MTM0MDY2NTc=
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu