BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Ryszard (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Instrumenty zarządzania jakością
Tools of Quality Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 51-64, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Jakość usług, Benchmarking, Zarządzanie jakością
Health care protection, Quality of services, Benchmarking, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metody i techniki stosowane w nowoczesnych koncepcjach zarządzania (ISOi TQM) przyśpieszają procesy dostosowawcze przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia. Jest to szczególnie ważne dla polskich przedsiębiorstw. Stanęły one przed kolejnym wyzwaniem - sprostania konkurencji w wymiarze międzynarodowym. Wymusza to na zarządzających podejmowanie szybkich i skutecznie wdrażanych decyzji dotyczących m.in. działań korygującychi zapobiegawczych. Dynamika tego zjawiska jest zgodna z demingowską koncepcją ciągłego doskonalenia PCDA. Zawarte w normach zapisy oferują doskonałe metody przy pomocy których można równoważyć stany elementów otoczenia działaniami wewnątrzorganizacyjnymi. Skutecznymi metodami są przede wszystkim: benchmarking i outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jest możliwe pod warunkiem wspólnych działań kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Tłem gwarantującym skuteczność metod i technik są działania zespołowe. Nie bez znaczenia są zrównoważone kontakty z klientami.(abstrakt oryginalny)

The methods and techniques used in modern concepts of management (ISO and TQM) accelerate the procedures of adjustment of an enterprise to the changing commercial environment. This is particularly important for Polish enterprises, which are facing an additional challenge in dealing with international competitors. Managers are compelled to make proactive decisions involving the taking of corrective and preventive actions. The dynamics of this phenomenon are compatible with Deming's conception of constant improvement - PCDA. The standard norms offer excellent methods that facilitate balancing environmental factors against internal organizational activities. The most effective methods are benchmarking, outsourcing. The improvement of an enterprise is conditioned by common actions undertaken by both management and workers as these common actions guarantee the effectiveness of the implemented methods and techniques. Also of great significance are well-balanced contacts between suppliers and external clients. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008.
 2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 2000.
 3. Kreier E., Łuczak J., ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, Tom 1,Wydawnictwo Forum, Poznań 2003.
 4. Kowalczewski W., Nazarski J., (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 5. Kowalczewski W., Przesłanki filozoficzne zarządzania, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, fikcja i rzeczywistość, pod red. nauk. I.
 6. Hejduk, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2004.
 7. Michalski E., Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 8. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Normy: PN-EN ISO 9000:2001; 9001:2001; 9004:2001, PKN, Warszawa 2001.
 10. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003.
 11. Nowakowski A., Reusch P., Kępińska A., Transform das Beratungskonzept der Bundesregierung fur OstEuropa, Wydawnictwo Fachhochschule Dortmund, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Dortmund - Szczecin 2002.
 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Wraszawa 2003.
 13. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 14. Wawak S., Zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 15. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo, DIFIN, Warszawa 2004.
 16. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu