BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza procesu zakupu produktów mleczarskich w aspekcie decydujących kryteriów wyboru
Process Analysis of Dairy's Products Purchase in Aspect of Crucial Selection Criteria
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 65-73, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mleka, Zakup, Konsument, Reklama
Milk market, Purchasing, Consumer, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treść artykułu nawiązuje do procesu zakupu i teorii zachowań nabywców na rynku produktów mleczarskich. Niniejszy artykuł podejmuje próbę opisania struktury przedmiotowej zakupu produktów mleczarskich w zależności od stopnia złożoności procesu zakupu oraz wskazania kluczowych czynników decydujących o wyborze badanych grup produktów. Na podstawie zebranego materiału empirycznego podjęto także próbę zweryfikowania istnienia statystycznej zależności pomiędzy kryteriami a formą zakupu produktów mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

It is ascertained on base of analyzed empirical material, that such creamery products are products of daily shopping as milk and yogurts and butter, however, buttermilk, moldy cheeses and milky desserts are obtained more rarely definitely. Described behavior of purchasers of creamery products answer model behavior accepted in theory of procedure of purchaser in process of shopping. Purchasers of creamery products choose new products according to model compound process of shopping, during when purchasers of products behaved to practice manner known already. Key factors of shopping of analyzed products taking into account said ascertain, that they decide about shopping of novelty savor most often, advertising and familiar opinion, during when they decide about shopping of product known purchasers most often price and habituation of purchasers. Empirical material described over and results of statistic tests confirm justness of accepted foundation about existence of statistic dependence among criterion but form of shopping of creamery product. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W., Consumer Behavior, Chicago 1986.
  2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1994.
  3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
  4. Mościcki A., Statystyka, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002.
  5. Pinson Ch., Jolibert A., Zachowanie konsumenta - przegląd aktualnych koncepcji i zagadnień w: (red.) M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heibrunn, Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  6. Roeske-Słomka I., Podstawy statystyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu