BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kromer Bożenna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej
Knowledge as the Fundamental Factor of the Functional o Fan Intelligent Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 93-99, wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Kapitał intelektualny, Innowacje, Kapitał ludzki, Organizacje inteligentne
Knowledge, Intellectual capital, Innovations, Human capital, Intelligent organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamicznie zmieniające się otoczenie powoduje, że przedsiębiorstwa stają się organizacjami inteligentnymi. Podstawą ich funkcjonowania jest wiedza, którą organizacje nie tylko gromadzą, ale również umiejętnie wykorzystują oraz tworzą nową wiedzę. Takie zachowanie pozwala na wprowadzenie innowacji, dzięki którym firmy mogą odnieść sukces rynkowy. (abstrakt oryginalny)

The dynamically changing environment makes companies become intelligent organizations. This means that the basis for their functioning is not only the knowledge that they acquire, but also that the companies skilfully use and create new knowledge. This allows firms to introduce new ideas, which help them thrive on the market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brett R., Creating Intelligent Organization, The Journal for Quality & Participation 2002.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania ,PWE, Warszawa 2002.
 3. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. Rybak M., Poltext, Warszawa 2003.
 4. Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Wł. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 6. Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 7. Mikuła B., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 8. M. Romanowska, Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, UMK w Toruniu, Toruń 2001.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, praca zbiorowa pod red. S. Pycińskiego, A. Żołnierskiego, PARP, Warszawa 2007.
 10. J.Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 11. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Prudie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu