BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawarczyk Feliks Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Narodowa strategia CSR w Niemczech
National Strategy for CSR in Germany
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 6, s. 76-83, bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Strategia przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza narodowej strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, którą wprowadzono w Niemczech. Plan działania zawiera konkretne koncepcje i projekty adresowane do trzech grup podmiotów: przedsiębiorstw, społeczeństwa i państwa. Opracowanie planu działań CSR na poziomie krajowym jest naturalną konsekwencją uczestnictwa Niemiec w zglobalizowanej gospodarce i zaczątkiem do zbudowania solidnego fundamentu utrzymania i poszerzania przewagi konkurencyjnej na rynku. (abstrakt oryginalny)

The article treats abort a national strategy for Corporation responsibility (CSR) introduced in Germany. An action plan for CSR includes specific conceptions and project that are addressed for 3 groups: companies, society and state. Studies on the action plan CSR on the national level is a natural consequence of German participation in a global economy and a beginning to build a strong foundation to keep and extension competitive advantage on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 Jahre Nachhaltigkeit "made in Germany" (2012). Nationale Strategie für eine nachhaltige Entwicklung Die Budesregierung.
 2. Beschluss des Nationalen CSR - Forums von 30. August 2012.
 3. Bösinger R. (2010), Die nationale CSR-Strategie der Bundesregierung - Der Multistakeholder - Aufsatz als Erfolgsmodell, CCaSSNews, Ausgabe 14.
 4. Die gesellschatlische Verantwortung von Unternechmen: Ein Überblick, (2011), vbw.
 5. Geismann J. (2012), Nachhaltigkeitstrategie der Bundesregierung [w:] CSR made in Germany, Budensministerium für Arbeit und Soziales.
 6. Gesellschaft gewinnt durch unternehmerische Verantworung. Ergebnisse des IHK-Unternehmensbarometers (2012), Deutscher Industrie-und Handelskammertag, Berlin.
 7. Hellwig M. (2011), Markversagen und Staatsversagen: zu den Ursachen der Finanzkrise 2007/2008 [w:] Wallacher J., Rugel M. (Red.): Die Globale Finanzkrise als ethische Herausforderung, Stuttgart.
 8. Leitbild für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft (2010), www.wcge.org, dostęp dnia 20.02.2013.
 9. Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionem: Eine neue EU - Strategie (2011-2014) für die soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) (2011), Brüssel.
 10. Nationale CSR - Strategie der Bundesregierung (2012), www.vbw-bayern.de, dostęp dnia 01.02.2013.
 11. Nationale Strategie zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility - CSR) - Aktionsplan CSR - der Bundesregierung (2010), Berlin.
 12. Wieland J. (2012), CSR in Deutschland - Tradition, Aktualität und Herausforderungen [w:] CSR Made in Germany, Budensministerium für Arbeit und Soziales.
 13. www.csr-in-Deutschaland.de, dostęp dnia 30.01.2013.
 14. www.stayfair.de Magazyn_7296_obg/11-2011/nachhaltige-Geldan-lagen_8197_obg/Finanzkurse-2-0_107116_obj, dostęp dnia 15.01.2013.
 15. www.csr-weltweit.de, dostęp dnia 15.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu