BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa
Asset-Backed Securities (ABS) as a Method of Company Refinancing
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 161-169, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Papiery dłużne, Przedsiębiorstwo, Źródła finansowania, Ryzyko kredytowe
Debt securities, Enterprises, Source of financing, Credit risk
Abstrakt
W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji należności z punktu widzenia przedsiębiorstwa, inicjatora tego procesu. Sekurytyzacja to technika refinansowania przedsiębiorstwa dokonywana w oparciu o jego aktywa. Metoda ta może być realizowana w formie tzw. sekurytyzacji tradycyjnej i sekurytyzacji syntetycznej. W artykule określono podstawowe cechy obu form sekurytyzacji i przedstawiono wpływ każdej z tych form refinansowania na rating przedsiębiorstwa. Przedstawiono również warunki jakie muszą spełniać aktywa poddane sekurytyzacji. Wskazano także spodziewane koszty takiego procesu refinansowania. W zakończeniu przedstawiono wady i zalety sekurytyzacji dla jej inicjatora. (abstrakt oryginalny)

This article presents a process of asset-backed securities of receivables , from the point of view of a company, the initiator of the process. Asset-backed securities is a method of the company refinancing based on the use of assets. It can be carried out in the traditional or synthetic form. The article defines both forms of refinancing and presents the influence of each of them on the company's rating. Conditions of assetbacked securities have been discussed as well as costs of such a process of refinancing. In conclusion advantages and disadvantages of true refinancing for the initiator have been presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janeta A, Strategie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych, praca doktorska,. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2008.
  2. B. Półtorak, Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, Wydawnictwo fachowe Cedetu, Warszawa 2005.
  3. Korzak M, Sekurytyzacja - regulacje w polskim systemie prawnym, "Rynek Terminowy", nr 3/2003,.
  4. Reksa Ł. Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt", luty 2004, s. 59 - 70.
  5. Zombirt J. Nowa Umowa Kapitałowa Ewolucja czy Rewolucja CEDEWU . PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. s. 167 - 190.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm., Rozdział 8.
  7. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Dz.U. 2004, nr 146 poz. 1546 z późn. zm.
  8. www. Coface-Gruppe.de (25.11.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu