BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starczewska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w Polsce w latach 2002-2007
THE Analysis of Incomes and Expeditures of the Self-Employed Households in Poland in Years 2002-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2009, nr 13, s. 27-38, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Budżet gospodarstwa domowego, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych
Disposable income, Budgets of households, Household income, Household expenditures, Structure of income and expenditure of households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka artykułu dokonuje analizy dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w Polsce w latach 2002-2007. Analizie poddano przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca oraz wysokość i strukturę przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 mieszkańca gospodarstwa domowego omawianej grupy społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The authoress of the article surveyed the incomes and expenditures of the selfemployed households in years 2002-2007 in Poland. The average monthly available income per capita in household and also monthly expenditures per capita in household of this socio-economic group of the population were taken into consideration. Key words: households expenditure, households income, self-employed household, the structure of the income and expenditures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 2. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004, GUS, Warszawa 2004.
 4. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005, GUS, Warszawa 2005,.
 5. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006, GUS, Warszawa 2006.
 6. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS, Warszawa 2007.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
 8. Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000 .
 9. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007.
 10. Rytlewska G., Gospodarstwa domowe, [w:] System finansowy w Polsce 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Szopa B., Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany, [w:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 12. Włodarczyk-Śpiewak K., Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu