BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pańkowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych
Project Environments in Information Technology
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (15), 2010, nr 88, s. 238-252, tab., rys.,bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Informatyka w zarządzaniu
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Zarządzanie projektem, Zarządzanie przez projekty
IT projects, Information system design, Project management, Management by projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy książek i opracowań zdecydowanie preferują metodyki rozwoju pojedynczych projektów i koncentrują swoją uwagę na wewnętrznych problemach zarządzania projektem. Nie przedstawiają wystarczająco dobrze powiązań między różnymi projektami i ich połączeń ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Jednakże ze względu na rozwój technologii informacji i komunikacji oraz doskonalenie komputerowego wspomagania zarządzania projektami pojawia się problematyka realizacji sieci połączonych projektów. Celem opracowania jest prezentacja, analiza i porównanie sieci projektów, tj. multiprojekty, portfele projektów, programy i skupienia projektów roll-out. (abstrakt oryginalny)

The authors of project management books and papers prefer one project approach and focus on internal problems of project management. They do not sufficiently well present the connections among projects and with their socio-economic environments. However, because of ICT development and computer supported project management, the project network can be successfully developed. Therefore, the goal of the article is to present, analyze and compare project networks i.e. multiprojects, project portfolios, programmes and roll-out projects clusters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute Four Campus Boulevard, Newtown Square 2004.
 2. Bowdin G.AJ. i in., Event Management, Elsevier, Amsterdam 2006.
 3. Brandon D., Project Management for Modern Information Systems, IRM Press, Hershey 2006.
 4. Cohen I., Mandelbaum A., Shtub A., Multi-project scheduling and control: A process-based comparative study of the critical chain methodology and some alternatives, "Project Management Journal" 2004, no. 35(2).
 5. Enterprise Value Governance of IT Investments, The Val IT Framework, IT Governance Institute, Rolling Meadows 2006.
 6. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006.
 7. Gronau N., Collaborative engineering communities - architecture and integration approaches, [w:] M.W.L. Fong (ed.), e-Collaborations and Virtual Organizations, IRM Press, Hershey 2005.
 8. Harrison P., De Haes S., Mapping of Val IT2.0 to MSP, PRINCE2 , and ITIL Vi, ISACA, Rolling Meadows 2009.
 9. Hedeman B., Vis van Heemst G., Fredriksz H., Project Management Based on PRINCE2, Van Haren Publishing, Zaltbommel 2005.
 10. Kendall G.I., Rollins S.C., Advanced Project Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at Warp Speed, J. Ross Publishing, Boca Raton 2003.
 11. Phillips J., PMP Project Management Professional Study Guide, McGraw-Hill Osborne, Emeryville 2004.
 12. Slovjak M., SAP Rollout Project, http://www.open.hr/hiz/hrusko/RolloutPresCASE3.pdf, 2002.
 13. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Wysocki R., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu