BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie wyboru grup akcji do portfela inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2009
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 399-411, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Spółki kapitałowe, Giełda papierów wartościowych, Finanse, Dywidenda
Capital market, Capital investments, Management of investment portfolio, Capital company, Stock market, Finance, Dividend
Abstrakt
Portfele zbudowane ze spółek dywidendowych według dynamicznych kryteriów, nawet bez uwzględnienia w ostatecznej rentowności tych portfeli wypłaconej dywidendy, charakteryzują się wyższą stopą zwrotu, aniżeli spółki niewypłacające dywidendy, ale dobrane do portfeli według tych samych dynamicznych kryteriów. Wyniki osiągane dzięki zastosowaniu modelu wraz z dodatkowym warunkiem uwzględniającym stopę dywidendy, są szczególnie odpowiednie dla tych inwestorów lub instytucji, którzy inwestują długoterminowo i nie zamierzają przebudowywać portfela papierów wartościowych w krótkich okresach i jednocześnie liczą na przepływy kapitału w postaci dywidendy. Zaprezentowane analizy oraz ich wyniki wskazują na możliwości prowadzenia dalszych badań. Oprócz rozważań nad dynamicznymi technikami tworzenia portfeli papierów wartościowych wykorzystującymi wskaźniki rynkowe, ukazują perspektywy badań nad dywidendowymi spółkami w kontekście doboru tylko takich akcji do portfeli i na tej podstawie zaproponowania konkretnych rekomendacji w omawianym naukowym zakresie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jajuga K., Jajuga T. : Inwestycje. PWN, Warszawa 2002.
 2. Tarczyński W. : Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. T. 2. Placet, Warszawa 1997.
 3. Dembny A. : Budowa portfeli organiczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. CeDeWu, Warszawa 2005.
 4. Reilly F.K., Brown K.C. : Analiza inwestycji i zarządzania portfelem. PWE, Warszawa 2001.
 5. Murphy J.J. : Międzyrynkowa analiza techniczna. WIG-Press, Warszawa 1998.
 6. Jabłoński B. : Długoterminowy portfel inwestycyjny. Czas zakupów. "Gazeta Bankowa", 2008, nr 42.
 7. Duraj A.N. : Czynniki realizacji polityki wypłat dywidend przez publiczne spółki akcyjne. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 8. Jabłoński B. : Dywidendy w spółkach. Cz. 1. "Gazeta Bankowa", 2009, nr 34.
 9. Sierpińska M. : Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. PWN, Warszawa 1999.
 10. Jabłoński B. : Atrakcyjność dywidendy. "Gazeta Bankowa", 2008, nr 39.
 11. Cwynar A., Cwynar W. : Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa 2007.
 12. Jabłoński B., Nawrocki T. : Atrakcyjność inwestycji. "Gazeta Bankowa", 2007, nr 25.
 13. Haugen R. : Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. WIG-Press, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu