BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurba Adam (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu), Strońska-Rembisz Agnieszka (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Stres a syndrom wypalenia zawodowego
Stress and Burnout Syndrome
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 3, s. 15-22, przypisy
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Praca w stresie, Stres psychologiczny, Środowisko pracy
Professional burnout, Work under pressure, Psychological stress, Working environment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące stresu, jego źródeł i skutków dla człowieka funkcjonującego we współczesnej rzeczywistości społeczno-zawodowej. Autorzy zwracają szczególną uwagę na fazy przebiegu oraz zależności występujące między stresem biologicznym i psychologicznym, opierając się na własnych doświadczeniach, badaniach naukowych, a także najnowszej literaturze przedmiotu. Wskazują także na czynniki stresogenne w środowisku pracy, których skutkiem najczęściej staje się syndrom wypalenia zawodowego, występujący w określonych etapach (fazach) przebiegu u pracowników. Istotne wydają się także - prezentowane w końcowej części artykułu - praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem w kontekście wypalenia zawodowego. (abstrakt oryginalny)

This article presents selected issues concerning stress, its sources and results for a person functioning in the contemporary socio-professional reality. The authors pay special attention to the phases of the process of dependencies occurring between biological and psychological stress, based on their own experience, research and recent literature in this subject. Also indicated are the stressors in work environment, which often result in the professional burnout syndrome, occurring in the employees in particular phases of the process. An important matter seems to be practical ways of dealing with stress in the context of professional burnout and these issues are presented in the final part of the article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, Gdańsk 2004, s. 468.
 2. T. Tomaszewski, Psychologia, Warszawa 1989, s. 631.
 3. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 2006, s. 387.
 4. M.S. Kosslyn, R.S. Rosenberg, Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Kraków 2006, s. 585.
 5. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002, s. 240.
 6. S.A. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 584.
 7. M.S. Kosslyn, R.S. Rosenberg, op. cit., Kraków 2006, s. 590.
 8. R.S. Feldman, Zrozumieć psychologię, Wrocław 1998, s. 672.
 9. J. Fengler, Pomaganie męczy, Gdańsk 2001, s. 53.
 10. H. Sęk, Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2004, s. 43.
 11. A. Gurba, Elementy psychologii w procesie zarządzania, [w druku], rozdz. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu