BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królczyk Jolanta (Politechnika Opolska)
Tytuł
Analiza ilości zanieczyszczeń otrzymywanych w procesie produkcji pasz z recyrkulacją składników
Analysis of the Amount of Impurities Received in the Feed Production Process with Recirculation of Ingredients
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 149-157, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł paszowy, Produkcja pasz, Poziom zanieczyszczenia
Feed industry, Animal feed production, Level of contamination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było oszacowanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w procesie produkcji pasz, porównanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w zależności od rodzaju mieszanki oraz porównanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w zależności od czasu mieszania. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie eksperymentów badawczych dla trzech mieszanek różniących się recepturą o 8, 12 i 14 składnikach dla różnych czasów mieszania: 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Pomiary masy dokonano w kilku punktach ciągu technologicznego: przesiewacz wibracyjny, cyklon, odciąg wiórów i pyłów oraz w produkcie końcowym. Problemem badawczym pracy było określenie, czy czas mieszania wraz z dodatkową recyrkulacją komponentów ma wpływ na jakość otrzymywanych mieszanin. Wysunięto hipotezę: im dłuższy czas mieszania, tym mniej zanieczyszczeń w produkcie, czyli tym lepsza jakościowo mieszanka. W przypadku mieszaniny 8-składnikowej można przyjąć hipotezę, natomiast w przypadku mieszaniny 12- i 14-składnikowej hipotezę należy odrzucić. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to estimate the amounts of the impurities obtained in the feed production process, depending on the kind of a compound, and to compare the amounts of the received impurities depending on the mixing time. The scope of the paper included conducting research experiments for three compounds varying with the formula with 8, 12 and 14 ingredients for various mixing times: 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The measurements of the mass were carried out in several points of the process line: an impact screen, a cyclone separator, a shaving and dust extractor, and in the final product. The research issue of the paper was to determine whether mixing time along with the additional recirculation of the components influences the quality of the obtained compounds. The following hypothesis was put forward: the longer the mixing time, the fewer impurities in the product, so the better the quality of the compound. In case of the 8-ingredient compound feed the hypothesis can be adopted, but in case of the 12- and 14-ingredient compound feeds, the hypothesis must be rejected. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boss, J. (1987). Mieszanie materiałów ziarnistych. Warszawa - Wrocław, PWN, ISBN 83-01-07058-7.
  2. Grochowicz, J. (1994). Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. Lublin, Wyd. AR.
  3. Grochowicz, J. (1996). Technologia produkcji mieszanek paszowych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ISBN 83-09-01656-5.
  4. Grochowicz, J. (red.). (1998). Zaawansowane techniki wytwarzania przemysłowych mieszanek paszowych. Lublin, PAGROS, ISBN 83-910152-0-3.
  5. Hogg, R. (2009). Mixing and segregation in powders: evaluation, mechanisms and processes. KONA Powder and Particle Journal, 27 , 3-17.
  6. Królczyk, J. (2011). Analiza zmian jakości wieloskładnikowych mieszanin ziarnistych na linii mieszania w przemysłowej wytwórni pasz. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 125-133.
  7. Królczyk, J. (2012). Proces mieszania wieloskładnikowych materiałów ziarnistych w mieszalniku ślimakowym. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Kraków, StatSoft Polska, ISBN 978-83-88724-64-0.
  8. Królczyk, J. (2013). Próba określenia wpływu czasu mieszania na ilość zanieczyszczeń w mieszankach paszowych. Inżynieria Rolnicza, 3(145)T.1, 159-167.
  9. Kraków, StatSoft Polska, Kraków 2012, ISBN 978-83-88724-64-0.
  10. Ottino, J. M.; Khakhar, D. V. (2000). Mixing and segregation of granular materials. Annu. Fluid Mech, 32, 55-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu