BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosiadek Grzegorz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Globalna architektura finansowa po kryzysie
Global Financial Architecture after the Crisis
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 3 (34), s. 24-59, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe rynki finansowe, Globalizacja rynków finansowych, Państwa członkowskie
International financial markets, Globalization of financial market, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie obecnej globalnej architektury finansowej na tle architektury globalnej oraz kierunków niezbędnych reform w kontekście ochrony gospodarki światowej przed globalnymi kryzysami finansowymi i ekonomicznymi. Przyszła globalna architektura finansowa powinna z jednej strony opierać się na szerszej legitymizacji, a z drugiej - zapewniać większą efektywność zapobiegania i walki z kryzysami. Podstawową przyczyną niepowodzeń obecnej globalnej architektury finansowej w tym obszarze jest jej nienadążanie za rozwojem procesów globalizacyjnych, będących źródłem zarówno globalnej nierównowagi makroekonomicznej, jak i nowych ryzyk zagrażających stabilności światowego systemu finansowego. Konieczne są zmiany liberalizacyjnej i regulacyjnej globalnej architektury finansowej w kierunku modelu koordynowanej gospodarki rynkowej - także w skali globalnej. W nowej architekturze większą rolę powinny odgrywać kraje o najszybciej rosnącym potencjale gospodarczym: tzw. kraje o wschodzącej gospodarce rynkowej, jak np. ChRL, Indie, Brazylia. Realizowane obecnie reformy w światowych instytucjach finansowych - MFW i Banku Światowym - zmierzają właśnie w tym kierunku. Ponadto rozważyć należy utworzenie globalnej instytucji finansowej łączącej kompetencje zarówno liberalizacyjne, jak i regulacyjne. Liberalizację finansową instytucja ta powinna warunkować przyjmowaniem przez państwa członkowskie odpowiednich rozwiązań regulacyjnych przyjętych w jej ramach. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the existing global financial architecture against a background of global architecture and directions of necessary reforms in the context of global economy protection against the global financial and economic crises. The future global financial architecture on the one hand should be based on broader legitimization and on the other hand should provide higher effectiveness of preventing and fighting with crises. The main reason for the failures of the present global financial architecture in this field is its inability to keep up with the development of globalization processes that are a source of global macroeconomic imbalance as well as new risks for stability of the global financial system. It is necessary to introduce changes of the liberalizing and regulating global financial architecture into a model of coordinated market economy - also on a global scale. In the new architecture, a bigger role should be played by the countries with the highest economic potential: the so called emerging markets such as China, India, Brazil, etc. The reforms that are being implemented in the global financial institutions - the IMF and the World Bank - are going exactly in this direction. Moreover, it is necessary to consider the development of a global financial institution sharing both liberalizing and regulating powers. The institution should condition financial liberalization on accepting the adopted adequate regulatory solutions by the member states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BCBS, 2010b: Basel III: International Framework for Liquidity Risk Management. Standards and Monitoring, Geneva, December 16, 2010 (http:// www.bis.org/publ/bcbs188.htm).
 2. BCBS, 2010: Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, Geneva, December 16, 2010 (http://www.bis. org/publ/bcbs189.htm).
 3. BIS, 2008: Is Basel II enough? The benefits of a leverage ratio, speech by Mr Ph.M. Hildebrand, London, December 15, 2008 (http://www.bis.org/ review/r081216d.pdf).
 4. BIS, 2010: The Group of Governors and Heads of Supervision reach broad agreement on Basel Committee capital and liquidity reform package, Bank of International Settlements, Basle, July 26, 2010, Annex (http:// www.bis.org/press/p100726.htm).
 5. Bryant R.C., 2010: Governance Shares for the International Monetary Fund: Principles, Guidelines, Current Status, Brooking Institution, March-April 2010 (http://www.brookings.edu/papers/2010/0420_imf_bryant.aspx).
 6. Carnegie, 2010: The World Order in 2050, Carnegie Policy Outlook, April 2010, autorzy: U. Dadush, B. Stancil (http://www.carnegieendowment.org/ files/World_Order_in_2050.pdf).
 7. G- 20 Communiqué, 2010: Communiqué - Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Gyeongju, Republic of Korea, October 23, 2010.
 8. IMF, 2009: The G-20 Mutual Assessment Process and the role of the Fund, The Strategy, Policy, and Review Department and the Legal Department, IMF, December 2, 2009.
 9. IMF, 2010: Redesigning the Contours of the Future Financial System, IMF Staff Position Note, SPN/10/10, August 16, 2010, autorzy: L. Kodres, A. Narain.
 10. IMF, 2010: Remarks by Naoyuki Shinoara, IMF's Deputy Managing Director, at Panel Discussion on Global Financial and Economic Governance, September 27, 2010 (http://www.imf.org/external/np/speeches/2010/092710a. htm).
 11. IMF, 2010: Shaping the New Financial System, IMF Staff Position Note, SPN/10/15, October 3, 2010, autorzy: J. Vinals, J. Fiechter, C. Pazarbasio-glu, L. Kodres, A. Narain, M. Moretti.
 12. Nosiadek G., Powstawanie jednolitego rynku finansowego krajów UE w latach 2000-2008, [w:] D. Rosati (red.), Euro - ekonomia i polityka, WSHiP, Warszawa 2009.
 13. Nosiadek G., Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego, "Myśl Ekonomiczna i Prawna" 2009, nr 2(25).
 14. PIIE, 2010: The G-20 and International Financial Institution Governance, Peterson Institute for International Economics, WP 10-13, September 2010, autor: E.M. Truman.
 15. PIIE, 2010: Reform of the Global Financial Architecture, Peterson Institute for International Economics, WP 10-14, September 2010, autorzy: G.J. Schinasi i E.M. Truman.
 16. Raaflaub P., From Basel III to Bern I, "The Wall Street Journal", Vol. XXVIII, No. 178, Tuesday, October 12, 2010.
 17. Sidley, 2011: Basel III - Minimum Requirements to Ensure Loss Absor-bency at the Point of Non-Viability, Sidley Austin LLP, February 2, 2011, Appendix (http ://www.lexo logy.com/library/document. ashx?g=bfe0d478-24de-42bd-b286-5417bfec47be#page = 1).
 18. SNR DENTON, 2011: Dear Prudence - or the future of bank capital regulation, January 21, 2011, autorzy: B. Hillis, E. Radmore, M. de Remusat http://www.snrdenton.com/idoc.ashx? docid=204125c0-c0a7-4471-bf7b-274b4a29c9b8&version=-1.
 19. Zedillo Report, 2009: Zedillo Commission Report: Repowering the World Bank for the 21st Century, World Bank, Washington 2009 (http://sitereso- urces.worldbank.org/NEWS/Resources/WBGovernanceCOMMISSION-REPORT.pdf).
 20. Zimmermann H., Varietes of global financial governance?, [w:] E. Helleiner, S. Pagliari and H. Zimmermann (eds), Global Finance in Crisis, Routlege, London and New York 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu