BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtys Jacek (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski Północnej
Public Services as a City-Forming Factor and as an Indicator of a City's Status Within a Settlement Network Based on the Example of Small Cities in Northern Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 3-19, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Miasto, Usługi publiczne, Funkcje miasta
City, Public services, Town function
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Północna
Northern Poland
Abstrakt
Małe miasta, podobnie jak większe, pełnią różne funkcje egzogeniczne wyspecjalizowane, a także funkcje standardowe, zwane też centralnymi (Domański 1972), polegające na obsłudze bliskiego, a nieraz też dalszego otoczenia. Są z tego powodu koncentracjami miejsc pracy dla mieszkańców swoich i otoczenia. Jedną z funkcji miastotwórczych są usługi. Ich udział w strukturze zatrudnienia, jak wykazywał Fourastier (Goryński 1966) rośnie od początku dziejów miast i obecnie w większości z nich jest dominujący. Prezentowane wyniki to kontynuacja badania nad małymi miastami w trzech województwach Polski północnej prowadzone w poprzednich latach (Sołtys 2000). (abstrakt oryginalny)

Small cities, like larger ones, fulfil various specialized exogenous functions, as well as standard, or central, functions (Domański 1972), based on the services offered within them, and, in some cases, to surrounding areas. As a result, jobs are concentrated in and around cities, providing employment to city residents and those in the surrounding area. Services perform a city-forming function. As noted by Fourastier (Goryński 1966), the city has played a role in the structure of employment ever since cities first emerged, and today plays a dominant role. The results presented herein are a continuation of research on small cities conducted in recent years across three voivodeships in northern Poland (Sołtys 2000). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., 1972, Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), 2005, Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 3. Goryński J., 1966, Urbanizacja. Urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa.
 4. Heffner K., Marszał T., 2005, Wprowadzenie [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, "Biuletyn KPZK", z. 220, Warszawa.
 5. Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Sołtys J., 2010, Małe miasta w Polsce północnej - typy i uwarunkowania rozwoju [w:] Hefner K., Polko A. (red), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 7. Wańkowicz W., 2004, Wskaźniki realizacji usług publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomiczej w Krakowie, http://www.msap.uek. krakow.pl/doki/publ/pri_wru.pdf.
 8. Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl
 9. http://edubaza.pl
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_uzdrowisk_w_Polsce#Uzdrowiska_w_Polsce
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi_publiczne
 12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_karne_w_Polsce
 13. http://www.instytucje.com.pl
 14. http://www.pkt.pl/firmy/-/q_Zak%C5%82ad+Karny/5/
 15. http://www.zus.pl
 16. Szpital w rękach gmin? Tygodnik Łobeski 2008.02.12 http://www.wppp.vel.pl/artykul.php?id=1202796775&gaz=tl
 17. www.szpital.slupsk.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu