BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Rafał (Starostwo Powiatowe w Będzinie)
Tytuł
Sektor usług w małych miastach strefy zewnętrznej Aglomeracji Górnośląskiej
The Service Sector in Small Towns of the Outer Zone of the Upper Silesia Agglomeration
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 61-76, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Sektor usług, Miasto, Aglomeracje miejskie
Services sector, City, Urban agglomerations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Górnośląski Związek Metropolitalny
Kraj/Region
Aglomeracja górnośląska
Upper Silesia agglomeration
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje zmiany struktury gospodarczej 10 małych miast, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy wewnętrznej Aglomeracji Górnośląskiej. W pierwszej części autor koncentruje się na analizie potencjalnych funkcji małych miast, następnie przedstawia ich podstawową charakterystykę, a w zakończeniu podejmuje próbę oceny zmian sektora usług w małych miastach w latach 2002-2009, stanowiących bezpośrednie zaplecze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. (abstrakt oryginalny)

The processes of metropolisation of the urban agglomeration work, in favour of energising the spatial and economic changes in small towns located in its outer zone, as well as in favour of the development of their specialized functions. The rate of the transformation of the functional structure of small towns located in metropolitan areas depends on many factors, so the formation processes of local poles of service and economic activity can take place in different ways and in different locations. The aim of the article is to present changes of the economic and functional structure of 10 cities having a population of less than 20 thousand, placed in the direct neighbourhood of the inner zone of Upper-Silesian Agglomeration. The following centres belong to this group: Bieruń, Imielin, Lędziny, Łazy, Pyskowice, Radzionków, Siewierz, Sławków, Sośnicowice and Wojkowice. The first part of the paper attempts to present the potential functions of small towns in the outer zone of the urban agglomeration, which is undergoing the metropolisation process. Later sections of the study present the basic characteristics of the small towns located in the immediate vicinity of the inner zone of the Upper Silesian Agglomeration and then attempts to analyse the changes in the service sector in small towns which constituted a direct base for the Upper Silesian Metropolitan Union between 2002 and 2009. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, "Studia KPZK PAN", t. 109, Warszawa.
 2. ESPON Project 1.4.1., 2006, Final Report The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO), Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, Wien.
 3. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Heffner K., 2008, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 238, Warszawa.
 5. Heffner K., Marszał T. (red.), 2008, Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 238, Warszawa.
 6. Klasik A. (red.), 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo AE, Katowice.
 7. Klasik A. (red.), 2006, Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo AE, Katowice.
 8. Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Wydawnictwo AE, Katowice.
 9. Klasik A., Polko A., Budziński M., 2007, Analiza Aglomeracji Górnośląskiej w kontekście tworzącej się nowej gospodarki, Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej "Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków", Ustroń.
 10. Klasik A., Kuźnik F., 2008, Aglomeracja Górnośląska wobec wyzwań przyszłości [w:] Marszał T. (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, "Studia KPZK PAN", t. 120, Warszawa.
 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 12. Kunzmann K.R., 1998, World city regions in Europe: structural change and future challenges [w:] Lo F., Yeung Y. (red.), Globalisation and the world large cities, UN University Press, Tokyo-New York-Paris.
 13. Marszał T. (red.), 2008, Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, "Studia KPZK PAN", t. 120, Warszawa.
 14. Miszczak K., 2008, Rola sektora pierwotnego ośrodków lokalnych w obszarach metropolitalnych [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 238, Warszawa.
 15. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia" do 2025 roku, 2010, Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu