BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaskulski Dariusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jaskulska Iwona (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kotwica Karol (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Gałęzewski Lech (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Wasilewski Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin
Fuel Consumption in Soil Tillage Depending on Its Simplification and Previous Crop in the Crop Rotation
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 109-116, tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Paliwa płynne, Zużycie paliwa
Agriculture, Liquid fuels, Fuel consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach określono zużycie oleju napędowego na wykonanie zabiegów płużnej, bezpłużnej oraz minimalnej, ograniczonej do talerzowania, uprawy roli pod rzepak ozimy, pszenicę ozimą, jęczmień jary, kukurydzę i buraka cukrowego w zależności od ich przedplonu w zmianowaniu. Terminy zbioru poszczególnych przedplonów dla każdej z pięciu uprawianych roślin były różne, co różnicowało długość okresu do siewu rośliny następczej i liczbę możliwych do wykonania zabiegów w danym sposobie uprawy roli. Największe zużycie paliwa, ponad 22,0 l·ha-1, odnotowano podczas wykonywania orki przedzimowej niepoprzedzonej innym zabiegiem uprawowym pod zboża jare i buraka cukrowego w stanowisku po kukurydzy. W agrotechnice każdej rośliny, z wyjątkiem rzepaku ozimego w stanowisku po zbożach, największych nakładów paliwa wymagała uprawa płużna. Zużycie oleju napędowego podczas przygotowania roli tym sposobem pod buraka cukrowego po pszenicy ozimej z jesiennym terminem stosowania obornika wyniosło 46,2 l·ha-1. Na dużą redukcję zużycia paliwa, nawet o ponad 20,0 l·ha-1, pozwala ograniczenie uprawy roli do 1-2 zabiegów talerzowania, w zależności od rośliny uprawnej i jej przedplonu w zmianowaniu. (abstrakt oryginalny)

The study investigated fuel consumption in tillage practices and whole ploughing, noploughing and minimum, limited to disking, soil tillage in winter oilseed rape, winter wheat, spring barley, maize and sugar beet depending on their previous crops in the crop rotation. Dates of harvest for each of the five crops were different, which diversified the length of time for sowing successive crop and the number of possible practices in a particular manner of the soil cultivation process. The highest fuel consumption, more than 22 l·ha-1, was recorded during autumn ploughing not preceded by other tillage practice in spring cereals and sugar beet grown in the stand after corn. In the agricultural practices of each plant, with the exception of winter rape in the stand after cereals, ploughing tillage required the largest fuel inputs. Consumption of diesel oil during the preparation of the soil in this manner under sugar beet after winter wheat in the autumn term of manure was 46.2 l·ha-1. The significant reduction in fuel consumption by more than 20 l·ha-1, allows limiting the soil tillage to 1-2 disking, depending on the crop and its previous crop in the crop rotation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białczyk, W.; Cudzik, A.; Koryło, S. (2008). Ocena uproszczeń uprawowych w aspekcie ich energo- i czasochłonności oraz plonowania roślin. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 75-80.
 2. Blecharczyk, A.; Śpitalniak, J.; Małecka, I. (2006) . Wpływ doboru przedplonów oraz systemów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica, 23(2), 273-286.
 3. Cudzik, A.; Białczyk, W.; Czarnecki, J.; Brennensthul, M.; Kaus, A. (2011). Analiza wybranych właściwości gleby w różnych technologiach uprawy. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 33-40.
 4. Czarnocki, S.; Starczewski, J.; Kapela, K. (2008). Porównanie zużycia paliwa i czasu pracy przy kilku alternatywnych technologiach przygotowania roli do siewu. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 209-216.
 5. Derpsch, R. (2005). The extent of conservation agriculture adoption worldwide: implications and impact. Proceedings III World Congress on conservation agriculture. Nairobi, Kenya 3-7 October 2005.
 6. Kordas, L. (1999). Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 195, Agricultura (74), 47-52.
 7. Kordas, L. (2005). Energy and economic effects of reduced tillage in crop rotation. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 4,1, 51-59.
 8. Lepiarczyk, A.; Kulig, B.; Stępnik, K. (2006). Wpływ uproszczeń uprawy roli na plonowanie oraz kształtowanie wskaźnika powierzchni liści jęczmienia jarego i bobiku. Fragmenta Agronomica, 23(2), 251-260.
 9. Małecka, I.; Blecharczyk, A.; Dobrzeniecki, T. (2009). Produkcyjne i środowiskowe skutki wieloletniego stosowania systemów bezorkowych w uprawie grochu siewnego. Fragmenta Agronomica, 26(3), 118-127.
 10. Morris, N.L.; Miller, P.C.H.; Orson, J.H.; Froud-Williams, R.J. (2010). The adoption of noninversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment - a review. Soil and Tillage Research, 108, 1-15.
 11. Orzech, K.; Marks, M.; Nowicki, J. (2004). Energetyczna ocena trzech sposobów uprawy roli na glebie średniej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, 59, 3, 1275-2014.
 12. Orzech, K.; Nowicki, J.; Marks, M. (2003). Znaczenie uprawy roli w kształtowaniu środowiska. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 131-144.
 13. Podstawka-Chmielewska, E.; Kurus, J. (2002). Wpływ pożniwno-przedzimowej uprawy roli na plonowanie buraka cukrowego na rędzinie. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 222, 287-293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu