BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Christian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 191-204, tab. ,rys. ,bibliogr. ,poz.3
Słowa kluczowe
Metody ilościowe w ekonomii, Wycena nieruchomości, Analiza statystyczna, Modele ekonometryczne
Quantitative methods in economics, Real estate valuation, Statistical analysis, Econometric models
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Konieczność wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości wymusza po pierwsze, stworzenie instytucji, która będzie zawierała jednolite w skali całego kraju dane o nieruchomościach (kataster nieruchomości), po drugie, określenie wartości około 90 min nieruchomości istniejących w Polsce. Przez powszechną taksację nieruchomości należy rozumieć wycenę nieruchomości prowadzącą do ustalenia wartości katastralnej, na podstawie której nalicza się podatek od nieruchomości nazywany podatkiem katastralnym. Trudno sobie wyobrazić wycenę tak dużej liczby nieruchomości bez stosowania metod statystyczno-ekonometrycznych. Konieczność stosowania odpowiednich metod dostrzegł również ustawodawca, który w rozporządzeniu w sprawie powszechnej taksacji aż w trzech miejscach odwołuje się do korzystania z metod analizy statystycznej: przy określaniu wartości rynkowej 1 m2 nieruchomości reprezentatywnych, przy ustalaniu współczynników korygujących wartość nieruchomości oraz podczas okresowej kontroli taksacji . Zasadność stosowania narzędzi statystycznych w wycenie nieruchomości wynika również z trzech logicznych przesłanek. Pierwsza z nich to zapotrzebowanie rynku na wykonywanie dużej liczby wycen w relatywnie krótkim czasie, druga to niższy koszt wyceny w stosunku do tzw. wycen indywidualnych i trzecia to właściwości narzędzi statystycznych: obiektywność, jednoznaczność, aprioryczna mierzalność dokładności wycen, kompleksowość (możliwość zastosowania dla różnych rynków). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Rozkrut D.: Problemy ekonometrycznego szacowania wartości nieruchomości, Mih'oekonometria w teorii i praktyce. Materiały konferencyjne, nr 41. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999
  2. Hozer J., Lis Ch.: Algorytm masowej wyceny nieruchomości. Zeszyt Naukowy Wybrane problemy gospodarowania nieruchomościami. Szczecin 2001
  3. Hozer J., Foryś I., Kokot S., Pęchorzewski D., Lis Ch., Kuźmiński W., Gdakowicz A.: Zastosowania metod ilościowych w procesach wania nieruchomościami, Analizy, diagnozy i prognozy (w druku)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu