BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Mirosław (Politechnika Koszalińska), Brzyszkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Region (obszar) jako produkt turystyczny
Region (Area) as Touristic Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2009, nr 13, s. 117-126, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Region turystyczny, Marketing społeczny, Ruch turystyczny, Preferencje konsumenta
Tourist product, Tourist region, Social marketing, Tourist movement, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono różnorodne koncepcje postrzegania obszaru (regionu) turystycznego, jako produktu turystycznego. W szczególności w opracowaniu zaprezentowano: definicje produktu turystycznego według różnych autorów, rynki odbiorców produktów jednostki przestrzennej, elementy składowe produktu turystycznego jako obszaru, układ komponentów produktu turystycznego regionu. (abstrakt oryginalny)

Article shows concepts of perception of regions as touristic products. The present thesis may prove useful for local governments in Poland which undertake various activities for the development of the tourist function, e.g. when formulating a development strategy or a promotional campaign. Apart from it, the thesis constitutes an important source of information for students of specialties connected with tourism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk S.A., Marketingowa koncepcja produktu turystycznego, (w:) Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, praca zb. pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999.
 2. uhalis D., Marketing the Competitive Destination of the Future, "Tourism Management", No. 21/2000.
 3. Cieślikowski K., Żemła M., Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzystaniem map percepcji, "Marketing i Rynek", nr 2/2002.
 4. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania", nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 5. Goncalves V.F.C., Aguas P.M.R., The Concept of Life Cycle, An Application to the Tourism Product, "Journal of Travel Research", No. 4/1997.
 6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie, PWE, Warszawa 2005.
 7. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, London 1991.
 8. Kotler Ph., Turner R.E., Marketing Management. 7th ed., Prentice Hall Canada, Inc., Scarborough 1993.
 9. Middleton V.T.C., Tourism product, (w:) Tourism Marketing and Management Handbook, praca zb. pod red. S. Witt, L. Mountinho, Prentice Hall 1989.
 10. Middleton V.T.C., Hawkins R., Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, Buttenworth-Heinemann, Oxford 1998.
 11. Niezgoda A., Marketing obszarów turystycznych, "Problemy Turystyki", nr 1-2/2000.
 12. Niezgoda A., Marketing terytorialny w regionie turystycznym, maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 13. Rochmińska A., Stasiak A., Strategie rozwoju turystyki, Turystyka i Hotelarstwo, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Zeszyt 6, Łódź 2004.
 14. Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 15. Stasiak A., Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, (w:) Polityka turystyczna, praca zb. pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 16. Wanagos M., Marketing w zarządzaniu turystyką w regionie, (w:) Polityka turystyczna, praca zb. pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 17. Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju gminy, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
 18. Żabińska T., Analiza strategiczna gminy dla potrzeb strategii rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu