BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ kosztów dystrybucyjnych na stopę zwrotu z inwestycji w otwarte fundusze inwestycyjne
The Influence of Distributions Expenses at Returning Rate from Investment in the Open Investment Founds
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2009, nr 13, s. 161-170, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Stopa zwrotu
Investment funds, Investment risk, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach, które związane są z kosztami manipulacyjnymi ponoszonymi przez inwestora. Charakteryzuje czynniki kształtujące wysokość opłat dystrybucyjnych oraz przedstawia ich wpływ na stopę zwrotu z inwestycji w Otwarte Fundusze Inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on problems connected with handling expenses beard by the investor. The paper also characterizes the factors which influence the height of distribution expenses and presents their impact on returning rate from investment in the Open Investment Founds
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banachowicz A, Fundusze inwestycyjne, Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych, wykorzystując mechanizmy rynku?, Złote Myśli, Warszawa 2008.
 2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Jawdosiuk B., Różko K., Jak wybrać fundusz inwestycyjny, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2005.
 5. Majewski S., Skłonność do ryzyka a efektywne zarządzanie portfelem na przykładzie otwartych funduszy inwestycyjnych akcji, [w]: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, pod red. P.Karpusia, J. Węcławskiego, Wydawnictwo Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2005.
 6. Strona internetowa Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami www.izfa.pl.
 7. www.bphtfi.pl.
 8. www.millenniumtfi.pl.
 9. www.pzu.pl.
 10. www.skok.pl.
 11. www.union-investment.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu