BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska), Gajewski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Koncepcje osobowościowe i ich zastosowanie w procesie naboru pracowników
The Personality Concepts and its Application of a Process of Employes Recrutment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2009, nr 13, s. 171-196, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Osobowość człowieka, Dobór pracowników, Osobowość pracownika, Kryteria rekrutacji pracowników
Human personality, Employees' recruitment, Employee's personality, Recruitment criteria
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia o tematyce psychologicznej oraz organizacyjno-zarządczej. Określone koncepcje osobowościowe (temperamentu) zinterpretowano pod kątem procesu naboru pracowników. Podjęto próbę uzasadnienia tezy, iż pewne cechy osobowościowe (temperamentu) i charakterologiczne, mają istotny wpływ na odpowiedni dobór pracowników na określone stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

This article presents psychological as well as organizational and managerial issues. The specified personality (temperament) concepts were interpreted with regard to the recruitment process of employees. An attempt was made to substantiate the thesis according to which certain personality (temperament) and characterological qualities have a significant influence on the proper selection of staff for specific positions in a company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. B. Basińska, Zastosowanie psychologicznych metod doboru do służby w policji, [w:] Rozwój potencjału społecznego organizacji. Systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, pod. red. K. Dobrzańskiego, E. Solarczyk-Ambrozik, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Koszalin - Poznań 2006.
 3. Fiałkowska, Badania wariograficzne w systemie pozyskiwania kadr, [w:] Rozwój potencjału społecznego organizacji. Systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, pod. red. K. Dobrzańskiego, E. Solarczyk-Ambrozik, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Koszalin - Poznań 2006.
 4. K. Jędrzejak, Wybrane aspekty naboru i szkolenia funkcjonariuszy Służ- by Więziennej, [w:] Rozwój potencjału społecznego organizacji. Systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, pod. red. K. Dobrzańskiego, E. Solarczyk-Ambrozik, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Koszalin - Poznań 2006.
 5. M. Juchnowicz, E. Smyk, Ocena pracy i pracowników, [w:] Zasoby ludzkie w firmie - organizacja, kierowanie, ekonomika, pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 6. S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 7. Strelau, Temperament i inteligencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 8. J. Strelau, Temperament, osobowość, działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
 9. Ustawa - Kodeks pracy - z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) z późniejszymi zmianami.
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.
 11. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu