BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych
Closed-end Investment Funds in the Activity of Non-financial Companies
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 883-890, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze zamknięte, Fundusze inwestycyjne, Fundusz sekurytyzacyjny, Fundusze nieruchomości, Rynek kapitałowy
Closed investment funds, Investment funds, Securitization fund, Real estate funds, Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przesłanek, dla których fundusze inwestycyjne zamknięte są traktowane jako atrakcyjne oraz prezentacja możliwości wykorzystania FIZ do prowadzenia działalności przez podmioty niefinansowe. (fragment tekstu)

There has been a very high rate of growth in the number of closed-end investment funds in Poland in recent years. This high rate results from the changes in the legal regulation. It is also important that closed-end investment funds might be used as financial vehicle that let diminish tax burden. Because of these advantages, the closed-end investment funds have become more popular among non-financial companies and are introduced into organizational structure of entities. The article refers to presenting the basic aspects of establishing and running the closed-end investment funds. The article also refers to presenting different practical application of different kinds of closed-end investment funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH, Warszawa 2005.
 2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i oceny efektywności, CeDeWu, Warszawa 2010.
 3. ING RED sprzedał udziały w spółce będącej właścicielem Złotych Tarasów, http://biznes.onet.pl (21.03.2012).
 4. Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Kuciński J., Rynek polskich funduszy inwestycyjnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 6. Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady, funkcjonowanie, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 7. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2011 r., www.izfa.pl.
 8. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U., nr 231, poz. 1546).
 10. www.fundusze-inwestycyjne.pl.
 11. Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych, www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu