BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki
The Financing of Municipal Investments by Banks
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 913-923, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finansowanie inwestycji, Banki, Samorząd terytorialny, Źródła finansowania, Przedsiębiorstwo komunalne
Local government units, Investment financing, Banks, Local government, Source of financing, Utility plant
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy uwarunkowań wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji komunalnych oferowanych przez banki w kontekście potrzeb pożyczkowych jednostek samorządu terytorialnego (JST). (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the problem of implementation of municipal investment in terms of the role of banks in this process and characteristics of the dominant sources of financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gonet W., Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 1-2.
 2. Graczyk M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Zielona Góra 2008.
 3. Kluza K., Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2010, [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, A. Alińska, B. Pietrzak (red.), CeDeWu, Warszawa 2011.
 4. Malik M., Definition of Investment in International Investment Agreements. Foreign Investment for Sustainable Development Program, "Best Practices Bulletin" 1, International Institute for Sustainable Development, Canada 2009.
 5. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków, Narodowy Bank Polski, 2000-2012.
 6. Sprawozdania budżetowe gmin w latach 2000-2011, Ministerstwo Finansów.
 7. Swaniewicz P., Łukomska J., Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa jednostek samorządów terytorialnych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U., nr 252, poz. 1692).
 9. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm).
 11. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2010, Ministerstwo Finansów.
 12. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu