BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Bogusława (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Efektywność procesów wartościotwórczych w przedsiębiorstwie
Efficiency of Value-creating Processes in an Enterprise
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 925-933, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Efektywność, Procesowe podejście do zarządzania
Creating company's value, Effectiveness, Process-oriented approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu mierników w odniesieniu do najważniejszych wymiarów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwiających wieloaspektowy pomiar efektywności biznesowych procesów wartościotwórczych oraz wnioskowanie w zakresie kontynuowania i przeprowadzania zmian realizowanych procesów gospodarczych i ich wpływu na rynkową i dochodową wartość przedsiębiorstwa. Autorka postuluje nadanie priorytetowego znaczenia podjęciu procesowemu w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, które reorientuje obszar podnoszenia efektywności z płaszczyzny funkcji i zadań na wielowymiarową przestrzeń biznesową, w której przebiegają procesy gospodarcze. (fragment tekstu)

Successful multiplication of market values by an enterprise depends on its capacity to generate long-term positive net cash flow which is a result of suitable selection of tangible and intangible assets (economic resources) and their proper use at the stage of creation and implementation of business processes. It is possible only if an enterprise carefully designs all of its processes to be implemented as a part of its business activity and systematically manages them. An assessment of business process efficiency includes an evaluation of its capability to achieve efficiency out of the invested capital and it strongly influences its chances to achieve success in creating market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chenhall R.H., Lanfield-Smith K., Multiple Perspectives of Performance Measures, "European Management Journal" 2007, no. 25.
 2. Contractor F.J., Kundu S.K., Hsu C.C., A Three-Stage Theory of International Expansion: The Link between Multintionality and Performance in the Service Sector, "Journal of International Business Studies" 2003, no. 34.
 3. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Kafel T., Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 713.
 6. Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 7. Mechan S., Smith W., The Rising Costs oj Offering Valueless Proposition in a Connected World, [w:] Strategy, Innovation and Change for Management, R. Galvan, J. Murray, C. Markides (red.), Oxford University Press, New York 2008.
 8. Perechuda K., Zarządzanie procesami, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym świecie, Materiały konferencyjne AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 9. Podejście procesowe w zarządzaniu, M. Romanowska, M. Trocki (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 10. Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, C. Suszyński (red.), PWE, Warszawa 2007.
 11. Richard P.J., Devinney T.M., Yip G.S., Johnson G., Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice, "Journal of Management" 2009, 3/3.
 12. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 13. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 14. Zairi M., Business Process Management: A Boundaryless Approach to Modern Competitiveness, "Business Process Management Journal" 1997, vol. 3, no. 1.
 15. Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, J. Czekaj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu